Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Březen – měsíc čtenářů včetně Noci s Andersenem je za námi, výsledky celostátní ankety Suk – čteme všichni jsou vyhlášeny, a pokud máte zahradu a ještě jste neprořezali stromy, jarní ořez už nestihnete. Všechno prostě má svůj čas.

Téměř přesně před třemi lety odstartoval článek Moniky Oravové z ostravské vědecké knihovny ve Čtenáři sérii příspěvků o průběhu digitalizace v jednotlivých krajích. Článek z liberecké knihovny v tomto čísle pomyslnou štafetu uzavírá. V souvislosti s projektem Národní digitální knihovny i se zapojením knihoven do projektů rozvoje eGovernmentu v krajích se začal Registr digitalizace plnit a počet zdigitalizovaných dokumentů rostl. Bylo nutné se vážně zajímat o kvalitní dlouhodobou ochranu vytvořených dat. Proto vznikla v rámci koncepce rozvoje knihoven také Národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách. Ta byla na počátku letošního roku schválena a je jí věnována rubrika „Téma“. Autoři článku v závěru vyslovují přesvědčení, že v této oblasti se spolupráci nevyhneme. Následující rozhovor s ředitelkou sedlčanské knihovny oceněné titulem Městská knihovna roku 2016 je v mnohém inspirativní. Například v loňském roce pro knihovnu odpracovali 570 hodin dobrovolníci – v Sedlčanech také nespoléhají jen na vlastní síly. Při pročítání ostatních článků si uvědomíme, že i když jsou tematicky různorodé, důraz na komunikaci a spolupráci vidíme u většiny z nich. Ať náleží k rubrice „Využití nových technologií“, kde najdeme články dva: o projektu Obálkyknih.cz a o Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí, nebo předkládají zkušenosti a skvělé nápady z knihoven v Šumperku, Lounech a Dvoře Králové. (Jeden příklad – na akci Město čte knihu se v Šumperku podílejí všechny kulturní organizace ve městě.) Co čteme i vnímáme mezi řádky, nese společnou myšlenku: kde se daří, bývá do aktivit zapojen široký okruh spolupracujících subjektů, uživatelů, čtenářů.

Je duben, zahradní práce jsou v plném proudu. A kdo na ně není sám, tolik se nenadře – spolupráce se prostě cení. A platí to i pro knihovnictví. Jarní pohodu se Čtenářem v ruce a ochotné, pozitivně naladěné kolegy a partnery po ruce vám přeje

PAVLA VLKOVÁ