Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Průzkum pracovníků knihoven

Na konci března 2017 zahájil na základě pověření MK ČR Knihovnický institut NK ČR průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury zaměstnanců knihoven v ČR. Minulé průzkumy tohoto typu se uskutečnily v letech 1998, 2004 a 2011/12 (viz závěrečné zprávy
http://ipk.nkp.cz/akce/ipk/ipk/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum_2012.htm).

Průzkum proběhne za pomoci webového dotazníku s 15 otázkami. Každá knihovna bude mít svůj dotazník; vstupním údajem bude číslo knihovny podle evidence MK ČR. Z knihoven provozovaných obcí se průzkumu zúčastní pouze profesionální knihovny. Knihovnický institut usiluje o to, aby se průzkumu zúčastnil i co největší počet specializovaných knihoven (zdravotnických, výzkumných, vysokoškolských, muzejních, zemědělských apod.). Důvěrnost všech uvedených údajů je garantována a bez souhlasu knihovny nebudou její individuální údaje nikde zveřejněny.

zaznamenal: –JaC–