Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Virtuální národní fonotéka v Olomouci

LUCIE RYSNEROVÁ lucie.rysnerova@vkol.cz

Je všeobecně známo, že doposud neexistuje ucelená koncepce zabývající se péčí, skladováním a komplexní katalogizací zvukových dokumentů na úrovni všech paměťových institucí v ČR. Byli jsme tedy velmi rádi, když bylo Vědecké knihovně v Olomouci nabídnuto uspořádání přednášky o zvukových dokumentech financované z projektu VISK 1 přímo v jejích prostorách.

Přednáška, kterou vedli neúnavní tvůrci a propagátoři Virtuální národní fonotéky, se ve Vědecké knihovně v Olomouci (dále jen VKOL) uskutečnila 26. října 2016. Účast překvapivě nebyla příliš velká, sešlo se nás celkem deset. O to více prostoru však měli účastníci k diskuzi s lektory. Ačkoliv byla akce avizována více než dva měsíce předem, nepřijal pozvání nikdo z řad jiných olomouckých paměťových institucí a ani kolegové knihovníci ze specializovaných knihoven. Největší zastoupení tak měla mezi návštěvníky VKOL jako příjemce povinného výtisku (tedy i zvukových dokumentů na fyzických nosičích).

Přednáška byla přehledně rozdělena na tři bloky. V prvním bloku seznámil účastníky s historií daného nosiče významný český sběratel gramofonových desek Gabriel Gössel. Dotkl se také problematiky uchovávání šelakových a vinylových desek. Ve druhém bloku Iva Horová z Národní technické knihovny představila celý projekt Virtuální národní fonotéky. Věnovala se také ožehavému tématu katalogizace zvukových dokumentů, která ještě není po přechodu na nová pravidla RDA zcela vyřešena. Celé setkání uzavřel svým příspěvkem o magnetofonových páscích jako o specifickém zvukovém nosiči Michal Škopík z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Samotnou akci hodnotili účastníci jako velmi přínosnou, což vyplynulo nejen z dostupných hodnocení, ale zejména ze samotné diskuze s pracovníky katalogizačního oddělení VKOL. Právě ti totiž nejvíce bojují s neuchopitelností zvukových dokumentů v současných pravidlech a s jejich uchováváním. Zmíněná diskuze jim poskytla nejen odpovědi na nejpalčivější problémy, ale také vyhlídku do budoucna, že by se právě zástupci Národní virtuální fonotéky a fonotékou zřízené pracovní skupiny mohli stát těmi, kteří by se na řešení problému podíleli.