Hlavní obsah stránky

RECENZE: Broumovsko a Policko v literatuře

MEIER, Jan. Broumovsko a Policko literární.
Broumov: Bor,  2016. 252 s. ISBN 978-80-87607-64-0.

Komu se dostane do ruky kniha Broumovsko a Policko literární a není zrovna z tohoto na hranicích s Polskem položeného kraje východních Čech, nebude zřejmě vědět, kdo je jejím autorem. Nebudu vás napínat – knihovník. A když knihovník, tak kdo asi by mohl připadat v úvahu z tohoto kouta tak magického kraje? No přece ten, kdo má za mnoho let svého působení v broumovské knihovně na svědomí nespočet opravdu hodnotných literárních večerů, nespočet výstav místních i vzdálených umělců. Tímto literárním a kulturním expertem zdejšího kraje je Jan/Honza Meier.

Publikace navazuje na jinou jeho knihu, a to na Broumovsko a literatura z roku 2003. Po třinácti letech se ke svému velmi blízkému tématu opět vrátil, aby jej rozšířil i o Policko. V publikaci oba kraje, rozdělené hradbou pískovcových Brouliterárním působení velkých i méně známých osobností. V knize jich nalezneme více než sedmdesát, jež nejsou nijak nahodile uspořádány. Ve 23 kapitolách jsou kromě pěti výjimek seskupeni podle svého zaměření (píšící výtvarníci, cestovatelé a dobrodruzi), podle inspirace vlastním životem, broumovským divadelním děním apod.

Z nejznámějších jmen jsou zastoupeni Alois Jirásek či Josef Škvorecký, jimž je zaslouženě věnována velká pozornost. Jiným, stejně známým spisovatelům, jako jsou např. bratři Čapkové, Ludvík Kundera či Václav Větvička, nebylo možné objektivně věnovat tolik místa, neboť se obou krajů autorsky dotkli pouze okrajově. A o kom je možné se dále dočíst? Třeba o knězi Sigismundu Ludvíku Bouškovi, spisovatelích F. X. Šaldovi, Václavu Erbenovi, výtvarníku Vladimíru Preclíkovi, herečce Uršule Klukové, opatovi Janu Anastázi Opaskovi, horolezci Miroslavu Šmídovi a o dalších, ať už se krajem mihli, nebo v něm zanechali výraznou literární stopu. Odkaz na Broumovsko lze vypátrat i v tvorbě nejúspěšnější polské spisovatelky současnosti Olgy Tokarczukové či světoběžníka Huberta Klimka-Dobrzanieckého. Na konci stati o každém spisovateli najdeme citace jeho děl. V těch je pak možné vypátrat a obeznámit se s tím, jaký tito autoři měli vztah k Broumovsku či Policku, jak je ten který kraj utvářel, jak je poznamenal, jak své vzpomínky na chvíle zde strávené později ve své tvorbě ztvárnili.

qui martin.kvitek@natury.cz