Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází Anopress a KKL.

KUBÁT, Petr. Po škrtech jsme došli k jednoduché stavbě knihovny. Mladá fronta Dnes: Jižní Čechy, č. 39 (20170205), s. 15. ISSN 1210-1168.

Rozhovor s architektem Ladislavem Kubou, který je spolu s architektem Tomášem Pilařem vítězem soutěže na dostavbu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Rozhovor o důvodech přihlášení do této soutěže, o „vznášející se budově“, o stavbě na pilotech, zrušené nástavbě, o přesunu památníků, historii stávající budovy, nákladech na dostavbu.

Třinecká knihovna letos myslí také na nevidomé. Právo – severní Morava a Slezsko, č. 30 (20170204), s. 10. ISSN 1211-2119.

Příspěvek popisuje činnost Městské knihovny v Třinci v oblasti práce s hendikepovanými spoluobčany. Minulý rok se knihovna zaměřila na mentálně hendikepované lidi s kombinovaným postižením, letos na nevidomé a slabozraké. Popisuje zde výstavu speciálních pomůcek pro tuto cílovou skupinu a další akce, které budou následovat.

ZÍDEK, Petr. Trampoty pana Krameria. Lidové noviny, č. 54 (20170304), s. 19. ISSN 0862-5921.

Obsáhlý článek s tematikou knihoven a digitalizace pojednává o autorském zákoně, digitalizačních pracovištích v Moravské zemské knihovně, Národní knihovně ČR i jinde, o projektu Národní digitální knihovny, počtu zdigitalizovaných stran i výhledech do budoucnosti. Je zmíněna webová stránka Registrdigitalizace.cz a podprogram Ministerstva kultury VISK 7, dále digitalizování dokumentů ohrožených kyselostí papíru, problémy necentralizované digitalizace, otázka robotické digitalizace i ručních skenerů, digitalizace periodického i neperiodického tisku, forma zpřístupňování zdigitalizovaných dokumentů, potíže při vyhledávání v programu Kramerius, aplikace autorského práva a jeho vliv na zpřístupnění dokumentů.

ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Lidi do knihovny táhne bezpečí. Mladá fronta Dnes – Praha, č. 48 (20170225), s. 19. ISSN 1210-1168.

Rozhovor s hlavní knihovnicí Městské knihovny v Praze Jaroslavou Štěrbovou, která sděluje svoje profesní zkušenosti podmíněné nejen sedmnáctiletou praxí v této instituci. Mluví o poslání knihoven, o důvodech, proč lidé do knihoven chodí, o jejich potřebách a dotazech, nabídce služeb, profesním vzdělávání knihovníků. Dále rozebírá problematiku knihovního fondu, uložení knih, nabídky titulů, profilace fondu, čtenářských návyků, dovedností knihovníků a dotýká se i tematiky budoucí strategie knihovny.

GRUNTORÁD, Jan a Lubor ČERNOHLÁVEK. Otec českého internetu. Téma, č. 6, s. 16. ISSN 2336-4815.

Otec českého internetu Jan Gruntorád v rozhovoru představuje historii zavedení internetu do České republiky, technické prostředky, které byly v té době k dispozici, hovoří o nákladech na připojení k internetu, o Vintonu Cerfovi (americký informatik označovaný za otce internetu), vzniku webu Seznam.cz, vzniku sítě CESNET, sociálních sítí apod.

MENZELOVÁ, Kateřina. Národní knihovna tápe v tendrech. Lidové noviny, č. 34 (20170209), s. 15. ISSN 0862-5921.

Příspěvek popisuje potíže, které se vážou ke dvěma tendrům vyhlášeným Národní knihovnou ČR. Ze strany účastníků soutěží byly vzneseny námitky – některé uznala instituce, jiné Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o tendry na provoz a rozšíření Národní digitální knihovny a dodávky datového úložiště a zařízení pro zálohování s deduplikací dat.

TRÁVNÍČEK, Jiří a Radka ŘÍMANOVÁ. Češi, národ knihomolů? Týden, č. 10, s. 84. ISSN 1210-9940.

Rozhovor s prof. Jiřím Trávníčkem na téma čtení, čtenářství, čtenáři, počet přečtených knih, rozdíly ve čtení tištěného a elektronického textu, nosiče knih, počet přečtených knih ročně u mladých čtenářů. Dále se věnuje problematickému postavení knihoven a jejich počtu i vlivu na čtenářství v České republice. Podrobněji rozebírá domácí knihovny, povinnou četbu, příčiny nečtenářství, nejčtenější knihy v ČR apod.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ