Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Předsevzetí

Na počátku každého nového kalendářního roku si zpravidla dáváme předsevzetí. Knihovnám na sklonku minulého roku nadělila vláda za výrazné pomoci a v součinnosti s představiteli knihovnických institucí a profesních organizací, doufejme, silný strategický nástroj, jak mnohá z nich uskutečnit. Projednala a odsouhlasila Koncepci rozvoje knihoven na léta 2017–2020. Jak s tímto nástrojem každý naloží, bude už záležet především na jeho taktických schopnostech vyjednávat a prosazovat oprávněné požadavky ve prospěch všech – dětí a mládeže, studentů i důchodců. Ostatně tomu věnujeme úvodní téma lednového čísla letošního ročníku a na ně navazující anketu mezi představiteli (rozumí se samozřejmě také představitelkami!) českého knihovnictví.

Koncepce však rozhodně není materiálem „jednostrunným“, ale mnohostranným – nejen z hlediska rozsahu. Předpokládá, že se z knihoven stanou ještě více pokladnice různorodých dokumentů, uživatelé a čtenáři budou jejich partnery při koncipování služeb a provozu těchto institucí na úrovni 21. století, stanou se demokratickým prostorem pro všechny za podněcující iniciativy jejich pracovníků. Bude záležet na každém z vás, vlastně z nás. Příklady naleznete již na stránkách tohoto čísla v příspěvcích o nadšení a elánu, který probudil z letargie knihovnu v Černotíně, nebo o Všenorské knihovně vzdávající poctu básnířce Marině Cvětajevové. Souvisí s tím rovněž rozhovor s ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny, která se snad konečně dočká nové budovy. Od svého pracovního stolu jí jistě i za vás mocně držím palce. Paní ředitelce i knihovně.

Při novoročních předsevzetích by měl každý začít především u sebe. Tak se k tomu hlásím. Jistě jste si povšimli, že nejen obálka prvního čísla 69. ročníku, ale rovněž stránky uvnitř získaly novou, a jak s posvěcením redakční rady i věřím, sličnější podobu. Rád také sděluji, že i má předchůdkyně Lenka Šimková splnila své předsevzetí. Třicátého listopadu přivedla na svět novou občanku naší země jménem Kristýna.

Nejen jim, ale všem přeji pěkný nový rok! Náměty, podněty k předsevzetím leží všude kolem nás, jen se jich zmocnit a správně je uchopit. To vám také přeji.

Jaroslav Císař