Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

  • Akademie volného času podruhé
    V loňském školním roce se poprvé v Městské knihovně Chodov rozběhl program s názvem Akademie volného času, určený pro veřejnost a především také pro seniory. Právě senioři projevili o sebevzdělávání nebývalý zájem, a tak se jim 6. 10. 2016 opět otevřely dveře do pomyslných školních lavic. Loni bylo pro uchazeče studium rozděleno na deset lekcí, přičemž polovina se zaměřila na přírodní vědy a druhá polovina na historii města Chodova pod vedením místního historika Miloše Bělohlávka. Letos, v druhém ročníku, tomu není jinak. Opět je připraveno deset lekcí, ovšem program již nabývá celistvějšího a více vysokoškolsky zaměřeného rázu. (Od 2. 2. 2017 bude spuštěn opět první ročníkAkademie volného času pro nové zájemce. Bližší informace v Městské knihovně Chodov, na tel. 352 352 256 čidospele@knihovnachodov.cz.)
    Celý „semestr“ je zaměřen na tvorbu vlastního rodokmenu a s tím spjatých dovedností, jako je např. práce s výpočetní technikou, práce se skenerem a úprava fotografií, grafický design, citační norma, knihvazačství a vlastnoruční knihvazba a další. Pevně věřím, že závěrečné práce v podobě knižních rodokmenů všech zúčastněných budou mít pozitivní přínos nejen pro ně samé, ale také pro všechny členy jejich rodin. Přeji tímto mnoho zdaru v dalším ročníku!

           TEREZA MIKOLÁŠKOVÁ

  • Národní pedagogické muzeum a Pedagogická knihovna J. A. Komenského vyhlásily již 24. ročník čtenářské ankety Suk – čteme všichni 2016, ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2016. Vyplněné anketní lístky přijímá knihovna do 28. března 2017 na své nové adrese (Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1); na obálku napište „Suk 2016“. Vyhodnocení proběhne v Památníku národního písemnictví ve středu 12. dubna 2017. Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu knihovny www.npmk.cz/knihovna/suk-cteme-vsichni-2016; pravidla soutěže na www.npmk.cz/knihovna/anketa-suk-cteme-vsichni-pravidla. Od ledna je rovněž spuštěno elektronické hlasování na webu www.npmk.cz/knihovna/.
  • Sekce SKIP 60+ připravila doporučení pro práci knihoven se seniory v podobě metodické příručky Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Publikace je dílem autorského kolektivu, který vedly Hana Mazurová (předsedkyně sekce, MK Chrudim) a Zlata Houšková. Vydal ji Knihovnický institut NK ČR s podporou Ministerstva kultury ČR; záštitu poskytl Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Vyšla v tištěném nákladu  6000 výtisků a byla koncem minulého roku distribuována s pomocí krajských knihoven. Část nákladu bude distribuována také prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR. Daný metodický materiál je také k dispozici ke stažení na: www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf nebo ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum.