Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

HAGEN-McINTOSH, Joyce, ed. Librarianship and intellectual freedom: an ongoing consideration for librarians. [Knihovnictví a intelektuální svoboda: aktuální úvaha pro knihovníky.] Oakville, Ontario; Waretown, USA: Apple Academic Press, 2016. xxii, 226 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-77188-396-2

Ifb T 243524

Kultura České republiky v číslech: vybrané údaje ze statistických šetření. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2016. 31 stran: grafy, tabulky.

Zb 9.872/B

NOTE, Margot. Project management for information professionals. [Projektový management pro informační odborníky.] Amsterdam; Boston; Heidelberg; London; New York; Oxford; Paris; San Francisco; Singapore; Sydney; Tokyo: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, 2016. xxi, 212 stran: grafy, tabulky. Chandos information professional series.

ISBN 978-0-08-100127-1

Kf 40.416

Ouvrir plus, ouvrir mieux: un défi pour les bibliothèques / sous la direction de Georges Perrin. [Prodloužená otvírací doba: výzva pro knihovny.] Villeurbanne: Presses de l´enssib, 2014. 173 stran: ilustrace. Boîte à outils, 31.

ISBN 979-10-91281-39-3

Kfb 40.333

Architektura knihoven

HAPEL, Rolf a kol. Rum til forandring: Dokk1 – Aarhus´nye mødested = Space for change: Dokk1 – Aarhus´ new meeting place. [Prostor pro změnu: nové místo setkávání.] Aarhus: Aarhus Kommunes Biblioteker, 2015. 111 stran, 20 nečíslovaných stran: barevné ilustrace, plány.

ISBN 978-87-89860-18-3

Aac 40.258

HAUKE, Petra a Klaus Ulrich WERNER, Hrsg. Praxishandbuch Bibliotheksbau: Planung – Gestaltung – Betrieb. [Příručka k výstavbě knihoven: plánování, projekční činnost.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. xi, 528 stran: barevné ilustrace. De Gruyter reference.

ISBN 978-3-11-040318-3

Aa 40.418

Organizace knihovních fondů

BRENNDORFER, Thomas. RDA essentials. [Základy RDA.] Chicago: American Library Association; Ottawa: Canadian Library Association; London: CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2016. xvi, 376 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-0-8389-1328-4 (U.S.)

ISBN 978-1-78330-056-3 (U.K.)

Odabb 40.359

ISBN 978-0-88802-347-6 (Canada)

Odabb 40.412

GODBY, Carol Jean, Shenghui WANG a Jeffrey K. MIXTER. Library linked data in the cloud: OCLC´s experiments with new models of resource description. [Knihovna propojená daty v cloudu: experimenty OCLC s novými modely popisu zdrojů.] San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers, 2015. xiii, 140 stran: barevné ilustrace. Synthesis lecture on the samantic web: theory and technology, 9.

ISSN 2160-4711

ISBN 978-1-62705-219-1

Od 40.365

Sítě knihoven

BORK, Martina. Im Labyrinth der Bibliothek: metaphorische Bibliotheksentwürfe in zeitgenössischer Literatur und bildender Kunst. [V labyrintu knihoven: metaforické konstrukce knihoven v současné literatuře a výtvarném umění.] Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. viii, 269 stran: ilustrace. Culturae, 14.

ISBN 978-3-447-10471-5

Tz 40.427

Jahresbericht 2015. [Ročenka 2015.] Zürich: Zentralbibliothek, 2016. 43 stran: barevné ilustrace, tabulky.

Teb 9.885/B

Výroční zpráva 2015 / text Lenka Hanzlíková z dokumentu Rozbor činnosti a hospodaření MKP; grafická úprava Helena Rosová. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. 1 složený list (12 nečíslovaných stran): barevné ilustrace.

Tee 9.873/B

Služby knihoven

LUCAS-ALFIERI, Debra. Marketing the 21st century library: the time is now. [Marketing knihovny 21. století: nyní je čas.] Amsterdam; Boston; Heidelberg; London; New York; Oxford; Paris; San Diego; San Fracisco; Singapore; Sydney; Tokyo: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, 2015. xi, 105 stran: ilustrace. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-773-6

Se 40.417

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ