Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Z historie projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

U zrodu projektu byla v roce 2008 pracovnice Národní pedagogické knihovny Komenského (NPK) a také spisovatelka, dnes již bohužel zesnulá Ivana Hutařová. Jeho cílem je rozvoj četby dětí od prvních měsíců školní docházky, vytvoření návyku pravidelného čtení a probuzení zájmu dětí využívat veřejnou nebo školní knihovnu v místě svého bydliště. Školy přihlašují své žáky do projektu ve spolupráci s knihovnami. Účastníci pracují s dětmi nad rámec školních osnov, připraví pro žáky první třídy aspoň jednu návštěvu veřejné knihovny a uspořádají akci motivující děti ke čtení. Odměnou je dětem vždy původní česká knižní novinka, která vzniká pouze pro tento projekt a kterou nikde jinde neseženete. V prvních třech letech, kdy se z knížky mohlo těšit cca 36 000 prvňáčků, projekt zajišťoval Ústav pro informace ve vzdělávání a NPK pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poté však podpora projektu ministerstvem skončila.

V roce 2011 paní Ivana Hutařová oslovila SKIP. Pouze díky jeho finanční podpoře a nakladatelství TRITON se podařilo vydat další knížku. K projektu se tehdy přihlásilo 385 veřejných knihoven a knížku dostalo 19 911 prvňáčků. Od pátého ročníku SKIP a nakladatelství spolupracují s projektem Čtení pomáhá – a tak s jeho finanční podporou může aktivita pokračovat. Zájem ze strany škol a knihoven je obrovský – zapojuje se více než 400 aktivních veřejných knihoven; svoji „knížku pro prvňáčka“ dostalo loni 30 000 dětí. O přípravě nové Knížky pro prvňáčka naleznete informaci na zadní straně obálky tohoto čísla.

–JaC–