Hlavní obsah stránky

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Třicet ingrediencí z Dobříše

ROMANA BODOROVÁ knihovna.dobris@seznam .cz

Jak dělat dobrou dětskou knihovnu, to by nás na Dobříši taky zajímalo, a tak o tom přemýšlíme skoro pořád. Pokud chcete vědět, podle jakého receptu „pečeme“ my, tak zde naleznete ingredience.

 

1. PRIORITA. Toužíme po spokojených čtenářích. Ptáme se jich, po čem touží oni, a snažíme se jim vycházet vstříc co nejrychleji.

2. OTEVŘENO má oddělení pro děti šest dní v týdnu (kromě čtvrtka), celkem 32 hodin týdně. Maminky s malými dětmi využívají rády dopolední hodiny, teenageři u nás bývají do šesti do večera, o víkendech často chodí celé rodiny.

3. NESPOKOJENOST. Nejde nám o to být nejlepší, ale snažíme se neustále zlepšovat své služby.

4. TÝM. Dobrý tým se buduje a kultivuje pár let. Výběru nových pracovníků věnuje naše knihovna velkou pozornost. Jsme rádi, že o práci u nás je zájem. Osud nám nakonec vždy pošle přesně takovou osobnost, jaká nám chyběla. Dnes se na práci oddělení pro děti podílí pět knihovníků, každý z nich má ale ještě další pracovní náplň. (V oddělení pro dospělé pracují tři knihovníci, kteří také mají další povinnosti.)

5. PRUŽNOST. Každý z nás má své povinnosti a kompetence. A kromě toho „děckaři“ pracují se seniory, knihovnice z oddělení pro dospělé pomáhají v oddělení pro děti, kdokoli kdykoli dělá cokoli, co je třeba.

6. „JINÁ“ PRÁCE. Třídit, trhat, řezat, sekat, štípat, šroubovat, lepit, nosit, zvedat, stěhovat, malovat, lakovat, uklízet… Když jsme začínali budovat nové oddělení, bylo nás na to pár, kteří jsme z každého víkendu obětovali polovinu. Déle než několik měsíců bychom to asi nevydrželi, ale díky mnoha dobrovolníkům jsme to zvládli. A užili jsme si při tom i dost legrace. A jelikož naše rekonstrukce přerostla v permanentní, užíváme si dále, naštěstí již ve větším počtu.

7. PRÁCE „PO PRÁCI“. Pokud bychom se chtěli se svými aktivitami vejít do pevně vymezené pracovní doby, spoustu věcí bychom nikdy dělat nemohli. Brzy ráno, pozdě večer, během víkendu, přes noc – když si to včas naplánujeme a rozdělíme, nakonec je možné všechno.

8. TAJNÁ ŘEDITELKA. Kde najdeme paní ředitelku? – Támhle v teplákách polepuje strop…Katka Pechová svou funkci spíše tak trochu tají, kromě ředitelování vede besedy pro školy, stojí za výpůjčním pultem a dělá – „kdykoli cokoli, co je třeba“. A je moc fajn, že blaho zaměstnanců jí leží na srdci stejně jako spokojenost čtenářů.

9. DŮVĚRA. Navzájem si důvěřujeme a jsme spolu rádi – v práci a občas i mimo ni. A jelikož máme i důvěru a podporu ředitelky, přinášíme nové nápady bez obav a bez předchozí autocenzury.

10. KRADEME! Rádi se občas podíváme jinam: inspirace není nikdy dost. Kolegové z jiných knihoven jsou u nás vítáni a veškeré naše know-how jim budiž k dispozici.

11. PROSTOR. Naše oddělení pro děti bylo aktivní již dlouhá léta, proto pro nás bylo velké překvapení, jak významně jeho práci ovlivnilo vybudování oddělení nového. Jakmile jsme nabídli čtenářům dvojnásobný prostor členěný na několik funkčních zón, zvýšil se jejich zájem a návštěvy se začaly výrazně prodlužovat.

12. DESIGN. Jako hlavní materiál zdobných prvků jsme použili vyřazené knihy. Stránky různého zabarvení, velikosti a typografie slouží jako výborná tapeta, z knih máme výpůjční pult, bránu, sloupy, sokly a další prvky. Čtenáři oceňují originalitu a hravost tohoto designu, a to ani netuší, jaké boje zde vedeme o každý nový předmět – nebudujeme přece svůj vlastní pokoj, nýbrž obývák všech dětí z města!

13. PŮJČUJEME – knihy, časopisy, e-knihy, audioknihy, hry, tablety, čtečky i deštníky. Máme zhruba 12 000 knih a tiskovin pro děti, z toho 98 % ve volném výběru. Ročně obnovíme přibližně 4 % fondu.

14. PROGRAMY PRO VEŘEJNOST. Kulturní a vzdělávací programy přivádějí do knihovny stále nové lidi. Každý čtenář dostane v prosinci novoročenku s kalendářem našich hlavních akcí na příští rok. Je jich kolem 70: Noc s Andersenem, příměstské tábory, hudba, divadlo, film, scénická čtení, rodinné programy, výtvarné dílny, kroužky, kurzy, herní víkendy, přednášky, výstavy, soutěže…

15. PROGRAMY PRO ŠKOLY. Ročně u nás žáci mateřských, základních i středních škol absolvují zhruba 230 besed na různá témata. Na této práci se podílejí tři knihovníci. Naší „erbovní“ akcí je každoroční pasování prvňáčků na čtenáře, které pořádáme na dobříšském zámku.

16. PODPORA ČTENÍ V RODINÁCH. Nabízíme zvýhodněný registrační poplatek v rámci rodiny, takže jeden čtenář k nám často přivede dalšího: dítě, partnera, sourozence, rodiče či prarodiče.

17. POMÁHÁME. Jednou týdně čteme dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Každoročně připravujeme program pro děti z Jedličkova ústavu v Praze.

18. DO KNIHOVNY ZADARMO? Čtenáři se zdravotním handicapem jsou osvobozeni od placení registračního poplatku. Jste-li v momentální finanční nouzi, stačí požádat o prominutí poplatku a dětem ze sociálně slabé rodiny jsme schopni nabídnout i účast na placených programech knihovny (kroužky, tábor…) za velmi zvýhodněnou cenu.

19. SPOLUPRACUJEME. Se školami, uměleckou školou, talentovanými jedinci, institucemi a spolky. Umíte něco? Předveďte to u nás!

20. MIMI, tj. čtenář ve fázi posluchačské. I s kočárkem samozřejmě můžete do oddělení!

21. MALÉ DĚTI u nás mají koutek s knihami i hračkami. Pro děti ve věku 4–12 let pořádáme pravidelně programy scénického čtení i výtvarné dílny.

22. TEENAGEŘI mají kromě dětského oddělení k dispozici i vlastní oddělení 15+. Pro tuto nejohroženější věkovou skupinu připravujeme mnoho akcí, jako jsou pravidelné hraní deskových, karetních a rpg her, herní víkend, víkendový BOok Con pro milovníky sci-fi a fantasy, soutěže… Loňskou novinkou, kterou s velkým nadšením přijali nejen náctiletí, byla velká knihovní akční hra Pevnost Bojajár.

23. TECHNIKA. Dětské oddělení má pět počítačových míst, dva tablety a jednu e-čtečku. Během dvou měsíců budeme pořizovat technický systém virtuální reality HTC Vive, který nabízí mnoho zážitkových a vzdělávacích programů; s pomocí speciálních brýlí a ovladačů můžete například „cestovat“ po atraktivních místech planety, do vesmíru či v čase.

24. ANGAŽOVANOST. Nebojíme se zastat Tibeťanů, uzbeckého disidenta či ohrožených národních parků. Ukazujeme tak (nejen) dospívajícím, jak je možné se podílet na vytváření budoucnosti.

25. PROPAGACE. Plakáty, tisk, web, facebook, videa z knihovny, kolem 450 infomailů rozesílaných 2–3krát měsíčně, drobné dárečky s logem knihovny. Vydali jsme pexeso, vzpomínky dobříšského rodáka i komiksového průvodce naším městem.

26. PŘÁTELÉ KNIHOVNY, tzn. program výhod pouze pro naše čtenáře, který nám umožňuje mailovou propagaci našich akcí.

27. KNIHOVNA JDE ZA ČTENÁŘI. Právě jsme otevřeli Knihovní koutek v místním Středisku zdraví. Dětem zde patří celá jedna police z regálu plného knih, který pravidelně doplňujeme z knižních darů a z odepsaných knih. Pro naše akce hledáme i jiná atraktivní místa: dobříšský zámek, francouzský park, občas některý ze dvou místních kostelů…

28. CELOSTÁTNÍ AKCE. Zapojujeme se rádi téměř všude! Březen – měsíc čtenářů, Den Tibetu, Noc s Andersenem, Noc literatury, Týden čtení dětem, Týden knihoven, Týden poezie, Den pro dětskou knihu, Kamarádka knihovna, Lovci perel… Také sami pořádáme celostátní literárně-výtvarnou soutěž, do které se zapojuje zhruba 300–600 přispěvatelů, „náš“ Fantasy víkend již od loňského 4. ročníku přerostl v akci BOok Con s účastí téměř deseti knihoven v republice.

29. ČLENSTVÍ. Jsme členy SKIP, scházíme se a spolupracujeme v rámci našeho regionálního klubka Klubu dětských knihoven.

30. PES NAKONEC. Vychovaný pes je u nás vítán! Misku s vodou najdete před toaletami. Za pět let nenastal u nás se psem jediný problém, naopak – čtenáři si vstřícnost knihovny pochvalují. Ostatně jedna psí holčička u nás na zhruba čtvrt úvazku pracuje.

Město Dobříš a jeho knihovna

Počet obyvatel 8 859
Počet registrovaných čtenářů 1 859, z toho do 15 let: 801
Velikost fondu 42 000 svazků
Počet zaměstnanců

8 knihovníků (6,5 úvazku)

1 uklízečka (0,5 úvazku)

1 pes dobrovolník (0,25 úvazku)

(údaje 2016)