Hlavní obsah stránky

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Pestré programy v příjemném prostředí

Text a foto: JANA SEHNALOVÁ sehnalova@mkrtyne.cz

Knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší sídlí na náměstí v budově staré školy z roku 1911, kde je doposud zachován provoz první a druhé třídy základní školy s družinami. V knihovně pracují dvě knihovnice na plné úvazky. Dětské oddělení je, bohužel, umístěno ve dvou malých místnostech, původně bytu školníka, které dnes už prostorově nevyhovují. Přesto se maximálně snažíme, aby bylo pro dětské uživatele přívětivé a atraktivní.

Barevné zdi, koutek pro nejmenší s knihovničkou plnou leporel, židličky ve tvaru Mumínků, válecí pytel, dětské dekorace, počítače, připojení k Wifi, pestrá nabídka nových knih, her – to vše přispívá k tomu, aby se děti u nás cítily dobře a bezpečně. Na příjemném prostředí nám hodně záleží. Pro děti připravujeme pestré programy. Řada z nich se každoročně opakuje, ale snažíme se, aby byl program vždy něčím novým zajímavý a lákal děti k jeho absolvování.

Pravidelně se zapojujeme do Noci s Andersenem (naši první spáči dnes už dokončili vysokoškolská studia!). O jarních prázdninách máme na každý den připraveny literární soutěže a kvízy s drobnými odměnami a jarní výtvarnou dílnu. Materiál na vyrábění dostávají děti zdarma. Dílničky navštěvují i malé předškolní děti v doprovodu rodičů; drobné výrobky z dětských ruček už potěšily nejednu maminku nebo babičku. Děti mají možnost během roku navštívit ještě velikonoční, podzimní a vánoční tvůrčí dílnu.

Dlouholetou tradici má u nás pasování na čtenáře, které připravujeme pro prvňáčky vždy na konci první třídy. Král Abecedník I. společně s písmenkovou vílou předávají dětem průkazku do knihovny, záložku do knihy, placku Už jsem čtenář a díky projektu Knížka pro prvňáčka i pěknou knížku. Jsme rádi, že se projekt daří dlouhodobě udržet, protože z darovaných knížek mají děti velkou radost.

Týdnu knihoven připravujeme pro nejmenší děti z mateřské školy a první třídy základní školy pohádkovou cestu. Jdou pak na procházku do přírody a zastavují se u jednotlivých stanovišť, kde plní různé úkoly. Pohádková cesta je za šest let, kdy probíhá, seznámila s pohádkami Václava Čtvrtka, Josefa Čapka, Večerníčkovými pohádkami, klasickými českými pohádkami nebo se zvířátky, která žijí ve volné přírodě (viz foto).

V listopadu se každoročně zapojujeme do festivalu Den poezie. Snažíme se propagovat poezii mezi dětmi a nabízíme o ní tři programy. V jednom se seznámí s poezií Radka Malého a zjistí, že i hádanka, říkadlo, rozpočítadlo patří do poezie. Největší úspěch však má limerik, kaligram nebo ukázka fyzického básnictví Lokomotivám se motají kola. Druhý program je zaměřený na regionálního spisovatele a ilustrátora Josefa Čapka, který ilustroval sbírku básní Františka Hrubína Modré nebe a Jana Skácela Kam odešly laně. Pracujeme při něm s básnickými obrazy. Třetí program je určen žákům druhého stupně základní školy a seznámí se v něm s životem a dílem K. H. Máchy.

Pro malé i velké čtenáře vytváříme další programy zaměřené na regionální autory, hlavně Karla a Josefa Čapkovy nebo Boženu Němcovou.

Naše knihovna se zapojuje do celostátních i krajských aktivit orientovaných na dětské čtenáře. Jsme např. pravidelnými účastníky soutěže My všichni jsme Východočeši, díky které se čtenáři ve věku 13–15 let seznamují s historií i současností Královéhradeckého kraje.

Před lety jsme se přihlásili i do benchmarkingu, protože považujeme možnost porovnávání s ostatními knihovnami za cestu ke zlepšování vlastních služeb. Ze stejných důvodů se také (celkem úspěšně) účastníme soutěže dětských oddělení Kamarádka knihovna. Všude se snažíme získávat nové podněty a inspiraci, protože naším nejvyšším cílem je spokojenost našich uživatelů.

Rtyně v Podkrkonoší a její knihovna

Počet obyvatel 2 971
Počet registrovaných čtenářů 458
Počet registrovaných dětských čtenářů 135

(údaje z roku 2016)