Hlavní obsah stránky

POKLADY KNIHOVEN: Za balony do knihovny

ANDREA JELÍNKOVÁ jelinkova@lib.cas.cz

Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i. (KNAV) uchovává ve svém historickém fondu pozoruhodný soubor knih s tematikou vzduchoplavby. Ačkoli je pouze torzem původní kolekce, představuje nejucelenější soubor s touto tematikou v naší zemi.

Vznik a osudy sbírky

Soubor shromáždil broumovský advokát JUDr. Eduard Langer (1852–1914), spolumajitel textilní firmy Schroll v Broumově, poslanec českého zemského sněmu a žurnalista, který proslul i jako sběratel a bibliofil. Jeho bohatá sbírka rukopisů i tisků patřila ve své době k největším v rakousko-uherské monarchii; v roce 1913 čítala na 30 000 svazků, 6000 jednolistů, 500 prvotisků a 800 rukopisů. Pro další osud jeho sbírky bylo rozhodující zestátnění firmy Schroll, které se týkalo i Langerovy knihovny. V letech 1949–1950 ji převzala Národní kulturní komise, což předznamenalo začátek jejího konce. Ze skladiště knih na zámku Sychrov, kam byla sbírka převezena, se velká část (asi 6000 svazků) dostala do Knihovny Národního muzea v Praze, několik stovek knih získala i KNAV. Většina knih však byla nenávratně zničena. Naše sbírka vzduchoplavecké literatury představuje asi třetinu Langerem shromážděných tisků k tomuto tématu.

Profil

Vzduchoplavecká sbírka sestává z 67 svazků. Zahrnuje tisky 18. a 19. století v italštině, francouzštině, angličtině, němčině a latině. Nejstarší knihou je disertace z roku 1703, ale jádro sbírky tvoří především tisky z 80. let 18. století, tedy z doby, kdy se začínají psát samotné dějiny vzduchoplavby. Více než třetina knih ve sledovaném souboru vyšla v prvních dvou letech pokusů s balony (1783–1784), které ve Francii prováděli bratři Montgolfierové. Data vydání tisků tak kopírují historické události, přičemž převažují dobové zprávy o úspěšných pokusech a vzletech. Původní zprávy o pokusech popsal jejich očitý svědek, francouzský přírodovědec Barthélemy Faujas de Saint-Fond. Jeho dvě zprávy o pokusech, které se uskutečnily v letech 1783 a 1784 v jižní Francii a Paříži, vyšly bezprostředně po popisovaných vzletech. Jeho faktografické reportáže doplňují další díla, například oslavné básnické skladby opěvující balony nebo vykonané pokusy a jejich hlavní aktéry. V souboru najdeme i teoretická pojednání o vzduchoplavbě, disertace, zprávy samotných vzduchoplavců o úspěšných i neúspěšných vzletech ve Franci, Itálii nebo Velké Británii. Jinou žánrovou kategorií jsou spisy vynálezců, konstruktérů, vědců a akademiků. Vzduchoplavbu jako nově vzniklý fenomén sledovali také publicisté, básníci a veřejně činné osobnosti. Dokladem jejich zájmu jsou zprávy akademiím, teoretická pojednání o významu balonů i dějiny vzduchoplavby, které jsou součástí sbírky.

Popularizace

Je potěšující, že se část této významné sbírky podařilo přes nepřízeň osudu uchovat jako celek. Ve známost i pro širší odbornou veřejnost vešla díky článku v časopise Knihy a dějiny (č. 21/2014). Zároveň ji představila panelová výstava Umění putovat vzduchem aneb Balony, která byla ke shlédnutí v KNAV v roce 2015. Výstavní panely je možno po dohodě bezplatně zapůjčit k dalšímu vystavování (viz www.lib.cas.cz/kvo/vystavy). Samotné tisky jsou přístupné k prezenčnímu studiu ve studovně KNAV; více informací naleznete na jejích webových stránkách www.lib.cas.cz.