Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Česká republika v číslech 2016. Praha: Český statistický úřad, 2016. 41 stran: grafy, tabulky.

ISBN 978-80-250-2727-1

Kqx 9.850/B

Libraries in Poland / concept, compilation & editing: Monika Cornell; translation: Piotr Dąbrowski, Katarzyna Diel. [Knihovny v Polsku.] Warsaw: National Library of Poland, 2016. 69 stran: barevné ilustrace, faksimile.

ISBN 978-83-7009-653-3

Kfe 9.909/B

McCORMACK, Nancy and Catherine COTTER. Managing burnout in the workplace: a guide for information professionals. [Zvládnutí syndromu vyhoření na pracovišti: průvodce pro informační odborníky.] Oxford; Cambridge; New Delhi: Chandos Publishing, 2013. vii, 213 stran. Chandos information professional series.

ISBN 978-1-84334-734-7

Kr 40.495

Offen(siv)e Bibliotheken: neue Zugänge, neue Strukturen, neue Chancen: 32. Österreichischer Bibliothekartag Wien, 15.–18. September 2015. [Ofenzivní knihovny: nové přístupy, nové struktury, nové příležitosti: 32. sjezd rakouských knihovníků, Vídeň 15.–18. září 2015.] Graz; Feldkirch: Wolgang Neugebauer Verlag, 2016. 339 stran: ilustrace. Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB), 14.

ISBN 978-3-85376-294-3

Kfe 40.520

ŠKRABALOVÁ, Iveta. Jaroslav Šalda – portrét titána tisku. Praha: Academia, 2016. 216 stran: portréty. Studentské práce.

ISBN 978-80-200-2531-9

Krb 40.477

Architektura knihoven

Better library design: ideas from Library journal / edited by Library journal’s Rebecca T. Miller and Barbara A. Genco. [Design lepší knihovny: nápady z Library Journal.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2016. 168 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-1-4422-3960-9

Aa 40.473

SEGURA-LARA, Ivan. Bibliothèques de Paris. [Knihovny Paříže.] Paris: AEL Éditions, 2012. 171 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-2-9542685-0-7

Aaaa 40.331

Sítě knihoven

CONRAD, Suzanna. Prison librarianship policy and practice. [Politika a praxe vězeňského knihovnictví.] Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2017. viii, 216 stran.

ISBN 978-1-4766-6633-4

Tn 40.493

GRIEBEL, Rolf. Die Bayerische Staatsbibliothek im digitalen Zeitalter. [Bavorská státní knihovna v digitálním věku.] München: Bayerische Staatsbibliothek, 2015. 110 stran: barevné ilustrace. Bibliotheksforum Bayern, Jahrgang 9, Sonderheft 2015.

ISSN 0340-000X

Taa 9.908/B

Služby knihoven

BAČUVČÍK, Radim. Knihy a čtení: nákupní chování na trzích kulturních produktů 2014. Zlín: Radim Bačuvčík – VerBuM, 2015. 248 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-87500-66-8

Sf 40.524

COOKE, Nicole A. Information services to diverse populations: developing culturally competent library professionals. [Informační služby různým populacím: rozvoj kulturních kompetencí knihovníků.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2017. xiii, 166 stran. Library and information science text series.

ISBN 978-1-4408-3460-8

Sbd 40.466

LIŠKA, Václav a kol. Výstava a vernisáž. Zlín: ACE, s.r.o., 2016. 86 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-87492-47-5

Sec 9.904/B

KNIHOVĚDA

BERGER, Sidney E. The dictionary of the book: a glossary for book collectors, booksellers, librarians, and others. [Slovník knihy: pro knižní sběratele, knihkupce, knihovníky a další.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2016. xiv, 319 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4422-6339-0

X 40.476

Guttenberg-Jahrbuch 2016. 91 Jahrgang / im Auftrag der Gutenberg-Gesellschaft herausgegeben von Stephan Füssel. [Gutenbergova ročenka 2016. 91 ročník.] Wiesbaden: Harrassowitz, 2016. 283 stran: ilustrace, faksimile, portréty.

ISBN 978-3-447-10545-3

ISSN 0072-9094

X 40.425

Připravila: MONIKA HRUŠKOVÁ