Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

než jsme stačili v letošním roce trochu zdomácnět, už je před námi léto a dovolená. A bez knih by volno nebylo volnem. Hlavní články červnového Čtenáře mohou přinést pro jejich výběr inspiraci – dokončení příspěvku Víta Richtera z minulého čísla přináší přehled nejčtenějších titulů a autorů za poslední zpracované období, tedy za rok 2015. Téma podává pohled z druhé strany, řečí čísel popisuje stav nabídky na českém knižním trhu – v první ze tří částí uvádí údaje o produkci soukromých vydavatelů, vysokých škol a státních institucí. Obraz doplňuje článek o vyhlášení výsledků 24. ročníku soutěže Suk – čteme všichni, ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež. Pokud budete mít v létě na starosti děti, máte tedy námět na četbu i pro ně. A jestli nemůžete v létě jen tak sedět s knihou, ale potřebujete posekat zahradu nebo při „konzumaci“ příběhu ještě nějak jinak zaměstnat tělo a ruce, v dalším díle seriálu Pojďte číst ušima získáte potvrzení z květnového veletrhu Svět knihy, že u audioknih je možné vybírat z široké nabídky.

Tento měsíc vychází také za nedlouhé období již druhý článek s čelním představitelem ministerstva – tentokrát s odstupující ministryní resortu školství Kateřinou Valachovou. Paní ministryně, jejíž rezignaci premiér vlády přijal v době, kdy tento úvodník vznikal, stihla na otázky odpovědět právě včas, a tak článek může ještě vyjít. Věřím, že i z ostatních článků, které jsem nezmínila, si každý vybere něco, co ho zajímá. Konec úvodníku je totiž věnován neméně důležité záležitosti.

Ne každý člověk odchází z pracovní pozice s úctou a uznáním – a netýká se to jen ministrů. O to více nás těší, když tomu tak je. A tak bych ráda za redakci i za celou redakční radu poděkovala odstupujícímu členu redakční rady Ladislavu Kurkovi za dlouholetou spolupráci s časopisem Čtenář, za profesionalitu, všechny jeho nápady, věcné připomínky i suchý humor, se kterým je pronášel, a popřála mu vše dobré do dalších let. Redakční rada se ovšem neztenčí, ale naopak rozšíří o nové odborníky – Kláru Rösslerovou, ředitelku Knihovny FF UK, a Miloslava Lince z Městské knihovny v Praze.

Na závěr přeji krásnou dovolenou – ať už se sluchátky na uších, e-čtečkou v ruce, nebo knihou pod polštářem.

PAVLA VLKOVÁ