Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

41. seminář knihovníků muzeí a galerií

Plzeň, 5.–7. 9. 2017

Letos se organizace semináře ujalo Západočeské muzeum v Plzni. Odborný program bude rozdělen do třech bloků: 1. Dotační programy a granty – novinky v programech MK VISK, 2. Budování a využívání digitálních knihoven a ochrana dat – bude reflektovat současný stav a možnosti v knihovnách muzeí a galerií, 3. Ochrana knižních fondů – zaměří se na možnosti hromadného odkyselování a ochranu fondů 19. století.

Program semináře a přihlášky budou zveřejněny na stránkách Západočeského muzea v Plzni (www.zcm.cz) a na stránkách Asociace muzeí a galerií ČR (www.cz-museums.cz) pod záložkou Knihovnická komise. Přihlášky odesílejte nejpozději do 20. 7. 2017. Případné dotazy zodpoví za pořadatele Ila Šedo (isedo@zcm.cz), předsedkyně knihovnické komise Š. Běhalová nebo tajemnice Iveta Mátlová (iveta.matlova@slovackemuzeum.cz).

ŠTĚPÁNKA BĚHALOVÁ behalova@mjh.cz, předsedkyně Knihovnické komise AMG

Česká verze Wikipedie – 15. narozeniny

Třetího května 2002, tedy pouhý rok poté, co Jimmy Wales a Larry Sanger založili Wikipedii jako doplňkový projekt k dnes již neexistující encyklopedii Nupedia (15. 1. 2001), vznikla i česká verze (cs.wikipedia.org) této dnes největší encyklopedie světa. Prvním správcem české Wikipedie byl esperantista Miroslav Malovec. V současné době je co do počtu článků 26. v pořadí z více než 290 existujících jazykových verzí! V lednu 2017 obsahovala 370 000 článků (pro srovnání: říjen 2003 – 1000 článků; česká verze je 14krát menší než anglická) a měla 27 správců. Je také pátou největší verzí psanou ve slovanském jazyce (po ruské, polské, ukrajinské a srbochorvatské).

Zaznamenal: –JaC–

Knihovny současnosti 2017

Příprava konference, která se bude letos konat opět na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v termínu 12.–14. 9., je v plném proudu. O záštitu nad konferencí jsme znovu požádali ministra kultury ČR Daniela Hermanna a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Na programu budou letos zastoupena tradiční i zcela nová témata: Infobox (informační a digitalizační technologie ve službách knihoven)Knihovna jako veřejný bezpečný prostorVzděláváníLidé v knihovnách (management a personalistika) a tematická sekce nesoucí název Čtenáři se specifickými potřebami.

Blok zabývající se bezpečností v knihovnách jsme se po loňském úspěchu rozhodli zařadit letos znovu a přineseme v něm mnoho dalších podnětných informací. Opět se objeví i přednášky ve formě bleskovek, ve kterých se v krátkých vstupech budete moci dozvědět zejména o novinkách v českém knihovnictví – kupř. Akademie PRbranding knihoven či digitalizace. V neposlední řadě na konferenci vystoupí také dva zahraniční hosté. Již teď můžeme prozradit, že jedním z nich bude Jens Thorhauge z Dánska.

Heslem letošní konference je Zelená knihovnám s podtitulem Tvoříme knihovny jako otevřený prostor. V souvislosti s tím chápeme knihovny jako místo koncentrující velké množství informací a vědomostí, které by měly být dostupné všem a relativně rychle. Motto letošní konference zároveň poukazuje na to, že jsou knihovny stále otevřené novým technologiím a trendům v knihovnictví.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.sdruk.cz, na nichž se dozvíte i veškeré další informace týkající se programové náplně jednotlivých bloků a organizace celé konference.

MARTINA HOREJŠOVÁ martina.horejsova@mlp.cz

Nejen pro děti

výstava M. Šašek let č. 59/74 – Villa Pellé, 24. 4.–7. 7. 2017

Ilustrátor, malíř, spisovatel a rovněž pracovník české redakce Rádia Svobodná Evropa Miroslav Šašek (1916–1980), který prožil většinu svého života v emigraci, je autorem celkem osmnácti fenomenálních cestopisů po světových metropolích This is… S humorem a v odvážně propracovaném detailu zachycují dynamiku 60. a 70. let minulého století a získaly si celosvětovou proslulost. Jejich české verze pod názvem To je… vydává od roku 2013 nakladatelství Baobab. V galerii Villa Pellé je až do 7. července otevřena výstava věnovaná tomuto tvůrci. Řada originálních Šaškových děl je zde k vidění vůbec poprvé.

Výstavu doplňuje bohatý doprovodný program s tvůrčími dílnami pro děti (více informací naleznete na www.villapelle.cz). Určitě stojí za návštěvu i s dětmi, i když není koncipována jen pro ně.

Zaznamenal: –JaC–