Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Suk – čteme všichni 2016

ALICE KOŠKOVÁ koskova@npkk.cz

V Památníku národního písemnictví na Strahově proběhlo ve středu 12. dubna 2017 za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů z celé republiky vyhlášení výsledků 24. ročníku celostátní soutěže Suk – čteme všichni, ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2016. Na závěr se uskutečnila velká autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti.

Cílem akce pořádané Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského (NPMK) ve spolupráci s Klubem dětských knihoven SKIP je upozornit pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v oblasti literatury pro děti a mládež. Anketa je pojmenována po Františku Václavu Sukovi, předním pedagogovi a zakladateli Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.

V rámci akce SUK – čteme všichni se udělují ceny v následujících kategoriích:

1.  Cena dětí

2.  Cena knihovníků

3.  Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství

4.  Cena Noci s Andersenem.

První dvě ceny jsou anketní – hodnotí se knihy pro děti a mládež českých i zahraničních autorů vydané v České republice v uplynulém roce. Cena dětí a Cena knihovníků se udělují vždy třem titulům s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství se uděluje na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka, a to maximálně pěti českým novinkám bez určení pořadí. Tuto cenu může získat pouze kniha českého autora, která vyšla v příslušném kalendářním roce v prvním vydání. Základními kritérii pro hodnocení poroty jsou literární kvalita textu a využitelnost při vyučování, případně při mimoškolních aktivitách. O Ceně Noci s Andersenem rozhodují hlasováním děti, které nocují v rámci této akce v knihovnách po celé republice.

V letošním roce se do ankety zapojily téměř dva tisíce mladých čtenářů, z nichž asi desetina hlasovala prostřednictvím webového formuláře, ostatní poctivě vyplnili tištěný hlasovací lístek. Na realizaci ankety se podílejí knihovnice dětských oddělení veřejných knihoven z mnoha měst i malých obcí. Především jejich zásluhou se prozatím daří udržet tak vysoký počet hlasujících dětí. Na webu NPMK (http://www.npmk.cz /knihovna/vyhodnoceni-ankety-suk-cteme-vsichni-2016) naleznete vedle seznamu vítězných titulů v jednotlivých kategoriích i dvacet nejčtenějších knih roku 2016 podle výsledků ankety mezi dětmi, dále pravidla soutěže i výsledky všech předchozích ročníků ankety. (Pozn. red.: Vítězné tituly představujeme na 3. straně obálky tohoto čísla.)

Po vyhodnocení ankety vylosujeme z došlých lístků padesát dětí, které vyhrají pěknou knihu, a pět dětí, které vyplnily doplňující otázku. Ta letošní zněla: Kde nejraději čtu a proč? Odpovědi dětí bývají spontánní a leckdy překvapivé. Z těch letošních mne zaujaly následující: Nejraději čtu u babičky. Vyšívá ubrousky a já mám vytoužený klid. V knihovně, protože je tam klid, a když se mi knížka nelíbí, můžu si půjčit jinou. V posteli, protože je pohodlná, a když nějakou knížku přečtu, tak se mi o ní většinou zdá. Ve škole při hodině, protože miluju riziko, že mě může paní učitelka nachytat.

Do jisté míry mne v Ceně dětí překvapilo vítězství knihy Harry Potter a prokleté dítě, protože se nejedná o klasický text, ale o divadelní hru. Pro mne z toho vyplývá, že pro děti je důležitý příběh, a tak čtenáři Harryho Pottera prostě chtěli vědět, jak to bylo dál.

Shoda učitelů a knihovníků v některých titulech je obrazem toho, že prakticky každý rok se objeví několik knih, které zaujmou buď aktuálním tématem, nebo originálním zpracováním. Kromě toho se ukazuje, že alespoň část učitelů sleduje současnou literaturu pro děti a mládež a spolupracuje s místní knihovnou.

Děkuji všem, kteří se zapojili do hodnocení knižní produkce pro děti v roce 2016, a věřím, že příští rok se sejde minimálně stejný počet hlasů pro knihy, které vyjdou v roce letošním.

Výsledky soutěže „Suk – čteme všichni 2016“ ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce

CENA DĚTÍ

1. místo: Joanne K. Rowlingová, Jack Thorne, John Tiffany: Harry Potter a prokleté dítě / přeložil Petr Eliáš (Albatros)

2. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10: Staré dobré časy / přeložila Veronika Volhejnová (CooBoo)

3. místo: Ivana Peroutková: Anička na řece / ilustrovala Eva Mastníková (Albatros)

CENA KNIHOVNÍKŮ KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP

1. místo: Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho / ilustroval Tomáš Kučerovský (Albatros/Pasparta)

2. místo: Renáta Fučíková: Shakespeare / ilustrovala Renáta Fučíková (Vyšehrad)

3. místo: Zuzana Pospíšilová: Knihovnické pohádky / ilustroval Michal Sušina (Grada Publishing – Bambook)

CENA UČITELŮ ZA PŘÍNOS K ROZVOJI DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ

Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho / ilustroval Tomáš Kučerovský (Albatros/Pasparta)

Jiří Černý: Obrázky z moderních československých dějin / ilustroval Lukáš Fibrich (Knižní klub)

Renáta Fučíková: Shakespeare / ilustrovala Renáta Fučíková (Vyšehrad)

Martin Vopěnka: O duši a dívce / ilustrovala Iku Dekune (Mladá fronta)

CENA NOCI S ANDERSENEM

Ljuba Štíplová, Jiří Poborák, Jaroslav Němeček: Čtyřlístek a záhadná karta (Čtyřlístek)