Hlavní obsah stránky

INSPIRACE: Nejen Herna s velkým H

V roce 2011 se litvínovská knihovna vrátila do nově zrekonstruovaných, a to především mnohem větších prostor. S rozšířením personálního zajištění se rozšířila i nabídka služeb dětského oddělení. Knihovníci měli ambici vytvořit z knihovny místo suplující dům dětí a mládeže, který v Litvínově do dnešní doby chybí. S tímto plánem se počítalo již při rekonstrukci.

Po dokončení rekonstrukce vznikla v rámci dětského oddělení speciální místnost, která dostala příhodné jméno „herna“. Její využití mělo být – a dosud je – multifunkční. Dopoledne zde probíhají lekce informačního vzdělávání. Ty v průběhu let prošly poměrně velkými změnami. Při přípravách lekcí se knihovníci snažili pracovat s rámcovým vzdělávacím programem a navázat obsah knihovnických lekcí na osnovy jednotlivých ročníků škol. Zprvu se jednalo spíše o zábavně vzdělávací programy, které odlehčenou formou doplňovaly učivo. Později byly upraveny do podoby informačního vzdělávání.

Foto: archiv MěK LitvínovJelikož je obsazení knihovníků v dětském oddělení i jejich zájmy pestré, ubírají se některé lekce i tímto směrem. Myslím, že v současné době už se tak můžeme pyšnit lekcemi, které nikde jinde nemají. Kde jinde by se mohly děti na vlastní kůži zúčastnit bitvy křižáků s husity? Sice s upravenými zbraněmi, abychom se obešli bez zranění, ale i tak je tato zážitková lekce kolegy Krafta velmi oblíbená. Stejně tak poučí i pobaví například besedy o pravidlech slušného chování nebo o nástrahách reklamy. A vyjmenovat by se dala i řada dalších, říká Iva Freibergová, vedoucí dětského oddělení. Nabídka lekcí se každým rokem upravuje a neustále rozšiřuje a také se přizpůsobuje novým požadavkům. Poptávka po lekcích je nyní už tak velká, že musíme dokonce odmítat, protože nabízené termíny bývají již na podzim na celý školní rok zabrány a ozývají se už i školy z přilehlých obcí.

Paní učitelky se doslova předhánějí, aby si mohly rychle zabrat termíny, které potřebují, nejlépe vždy rovnou pro celý stupeň na obě dvě pololetí, dodává Freibergová.

V loňském roce zde kupříkladu proběhlo 200 takových lekcí. A to nemluvíme o spolupráci s mateřskými školami nejen na besedách, ale také na projektech, jako je Celé Česko čte dětem, nebo o pravidelných návštěvách dětí ze speciální školy, uzavírá

Odpoledne jsou vyhrazena pro různé zájmové činnosti. Herna je už od samého začátku vybavena širokou paletou her a příslušenství. Děti si sem mohou přijít zahrát hry na konzoli nintendo wii i na jejím modernějším bratříčkovi x-boxu. Čas od času mají i možnost utkat se na nich v nějakém virtuálním turnaji. Je zde možné zabavit se i stolním fotbálkem nebo strávit čas hraním oblíbených stolních her, které se také neustále doplňují a rozrůstají. Těchto možností děti hojně využívají a tráví v knihovně leckdy i celé odpoledne.

Vedle těchto volných odpolední probíhají v herně i pravidelné kurzy zaměřené různými směry. Probíhalo zde už kdeco. Snažili jsme se nejen zjistit, o co je největší zájem, a jít tímto směrem, ale zároveň nabídnout i program, který si děti do té doby nevyzkoušely a mohl by se jim líbit. Zvláště dobře se nám osvědčily různé tvořivé dílničky – od výroby šperků, přáníček k různým příležitostem až po vánoční ozdobičky. Jedna z kolegyní oživila v knihovně i staré řemeslo a učí děti, jak si vyrobit různé výtvory z paličkované krajky. Kurz je dosud tak oblíbený, že pokračuje již pátým rokem. Stejně tak se osvědčila výroba adventních věnců, která probíhá každoročně, říká Freibergová.

Vedle tvořivých dílniček se těší oblibě i odpoledne věnovaná Hrdinům. V rámci těchto setkání si děti zapojením své fantazie a s pomocí knihovníků vytvářejí vlastní svět. Mohou tak rozvíjet nejen svou fantazii a přemýšlení, ale i své vyjadřovací schopnosti. Pátým rokem už také pokračuje projekt nazvaný Rangers Litvínov. Jeho cílem je už od samého počátku pomáhat zvířatům, seniorům, celkově vychovávat ke kladnému vztahu k přírodě a ekologickému chování. Děti navštěvují v rámci Rangers seniory v pečovatelských domech, kde s nimi hrají společenské hry a na Vánoce jim vyrábějí i drobné vánoční dárky. Někdy vyrážejí se seniory i na společné výlety. Mimoto rangeři úzce spolupracují s litvínovským útulkem pro psy. Děti tam nejen chodí venčit pejsky, ale pořádají v knihovně i různé zábavné akce na podporu útulku.

Vedle těchto pravidelných odpoledních akcí se snaží knihovníci dětského oddělení vymýšlet i další zábavné akce, kde se děti mohou vyřádit, ale i ukázat, co umějí. Knihovna tak už měla i svou miss, našla svůj talent, ale děti se tu podílely i na vzniku kalendáře, kde byla otištěna jejich výtvarná a literární dílka, nebo hrály divadlo. Máme i svou variantu mikulášské zábavy, vybírá z nabídky několik akcí Iva Freibergová. Velké oblibě se těší i program vytvářený vždy speciálně na Mezinárodní den dětí. Toho se dopoledne účastní všechny mateřské školy z Litvínova. Každý rok jsou všechny disciplíny zaměřeny na nějaké konkrétní téma. Knihovníci si svépomocí vytvářejí vlastní kulisy i rekvizity a atmosféru dotvářejí i kostýmy. Obdobné je to i u jiných soutěžních akcí. Za zmínku stojí jistě S baterkou do knihovny. Knihovna se na jeden večer zcela zhasne a odehrává se zde příběh plný soutěží v trochu hororovém duchu. Někdy se děti do děje vžijí natolik, že to, co se okolo nich děje, začnou brát jako realitu a odcházejí se raději přestat bát do rozsvíceného zázemí, komentuje s úsměvem paní Freibergová. Neopomenutelné místo a tradici má už také Příměstský tábor. Knihovníci naplánují vždy bohatý program, v jehož rámci se snaží dětem ukázat nejen hezká a zajímavá místa naší republiky, ale kde nechybí ani sportovní aktivity, zvířátka a oblíbené stanování.

Celková koncepce činnosti dětského oddělení reaguje na to, co se dětem líbí, co se osvědčilo, nebo si všímá aktuálního dění. Knihovníci dětského oddělení v Litvínově se ale vždy snaží, aby byl program pokud možno co nejoriginálnější a nejnápaditější. Díky tomu už je sklep knihovny přecpaný kulisami a rekvizitami všeho druhu, které si v průběhu pracovního procesu postupně svépomocí a ponejvíce z kartonových krabic vyrábíme. Najdete tu snad už téměř vše – celý les, kameny, autobus, domek, hrad, různé zbraně ruční výroby, brnění, oponu, loď, rakev, kříže a další. Založit už bychom mohli i menší půjčovnu kostýmů, paruk či klobouků. Spousta kostýmů obvykle vznikala stylem „co dům dá“, vysvětluje vedoucí dětského oddělení.

Hodně kostýmů přibylo loni. Knihovníci se totiž rozhodli zaměřit v roce 2016 na rozvoj čtenářství, přiblížit dětem díla českých spisovatelů, a nepřímou formou je tak přitáhnout k četbě. Formou „knihovnických listování“ malým návštěvníkům představili každý měsíc vždy jednu knihu prostřednictvím divadelních představení z vybraných ukázek. Hráli jsme několik balad z Kytice, poletovali po knihovně jako včelí medvídci, plnili přání pomocí kouzelného sluchátka Macha a Šebestové, zlobili jako Zlobilky i Puntíkáři. Na vánoční představení jsme upravili knihovnickou pohádku – příběh, který si napsali knihovníci sami ve spolupráci s dětmi, vyjmenovává Freibergová. Neopomenutelný je i knihovnický časopis MuKL (časopis Městské knihovny Litvínov), který vydává dětské oddělení. Jde o občasník, který dětem přináší různé zajímavé rubriky a perličky z provozu.

Práce v knihovně je neustálým koloběhem – nejen knih, ale i akcí. Plánují se stále nové. Už na toto léto plánujeme v dětském oddělení knihovnický escape, chystá se i výuková zahrada plná hmyzích hotelů a ptačích budek, ale i rozšíření našeho světa virtuální reality. Chceme dětem nabídnout nejen pěkné knížky, ale i nějaké to pobavení navíc, uzavírá Iva Freibergová.

Činností dětského oddělení Městské knihovny Litvínov provázela
IVA FREIBERGOVÁ freibergova@knihovna-litvinov.cz