Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databází Anopress a KKL.

FIALOVÁ, Lucie. Klementinum nabídlo letos i bazar knih. Právo – Praha – střední Čechy, č. 80 (20170412), s. 10. ISSN 1211-2119.

Zpráva, ve které autorka informuje o prvním velikonočním bazaru knih odehrávajícím se v prostorách Klementina. Akce vzbudila veliký ohlas. Knihy, ale i vinylové desky putovaly od dárců k novým zájemcům. Poté se autorka stručně zabývá minulou a současnou situací Klementina a budoucími vyhlídkami jeho revitalizace.

ZÍDEK, Petr. Kdo do čela Národní knihovny. Lidové noviny, č. 91 (20170419), s. 91. ISSN 0862-5921.

Autor výstižně popisuje stávající situaci nejvyššího managementu Národní knihovny České republiky. Na začátku příspěvku připomíná situaci této instituce do roku 2010 a poté, kdy bylo ustanoveno do čela největší knihovny České republiky postupně několik generálních ředitelů. Poukazuje také na to, že je to spíše funkce politická, ne prestižní, a vůbec ne knihovnická.

KODETOVÁ, Radomíra a Jaroslav HUBENÝ. Knihovna není výdejna, chceme, aby tu lidé trávili volný čas. Mladá fronta Dnes – Praha, č. 96 (20170425), s. 18. ISSN 1210-1168.

Rozhovor s ředitelkou Krajské knihovny v Pardubicích na téma knih, čtenářů, spolupráce s dalšími knihovnami, akcí odehrávajících se v knihovně, budoucnosti této instituce. Zvláště se věnuje rekonstrukci Příhrádku pro potřeby komunitního centra (knihovna zde bude mít veřejnou čítárnu, hudební oddělení a multifunkční klub, grafický ateliér rodiny Volkových aj.). Příspěvek také obsahuje stručný medailonek znovujmenované paní ředitelky.

PROCHÁZKOVÁ, Petra. Pánové si půjčovali červenou knihovnu. Mladá fronta DNES – Zlínský kraj, č. 91 (20170419), s. 14. ISSN 1210-1168.

Příspěvek stručně popisuje počátky Knihovny Kroměřížska  dobu, kdy vznikla, fond, který měla, čtenářské besedy, počet svazků, členy knihoven, poplatky za provoz. Dále si všímá umístění knihovny až do současnosti. Druhá část příspěvku je věnována současné situaci této instituce, jejím službám pro veřejnost, vzdělávacím aktivitám, roli knihovny ve městě, osudu fondu za druhé světové války apod.

RYCHLÍK, Martin. Mendelův spis cestoval bez svolení. Lidové noviny – Domov, č. 72 (20170325), s. 4. ISSN 0862-5921.

Mendelův rukopis Versuche über Pflanzen – Hybriden (Pokusy s hybridy rostlin) z roku 1865 opustil území České republiky bez vědomí Ministerstva kultury a Moravské zemské knihovny. Spis je předmětem takzvané „kulturní hodnoty“. K zápůjčce či vývozu mimo území České republiky je nutné mít vývozní osvědčení. Za vývoz tohoto rukopisu hrozí pokuta až pět milionů korun.

Připravila RENÁTA SALÁTOVÁ