Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Informační společnost v číslech 2016: Česká republika a EU / Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2016. 72 stran: grafy, tabulky.

ISBN 978-80-250-2699-1

Kqx 9.895/B

Kniha ve 21. století: redefinování role knihoven ve 21. století: mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.–18. února 2016 / Libuše Foberová, ed. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016. 186 stran: ilustrace, portréty.

ISBN 978-80-7051-220-3

Kfd 40.523

Knihovny Zlínského kraje: činnost a výsledky veřejných knihoven 2015 / Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje; zpracovala Jana Tomancová. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2016. 46 stran: ilustrace (některé barevné), grafy, tabulky.

ISBN 978-80-86886-51-0

Kfda 9.901/B

RICE, Robin a John SOUTHALL. The data librarian´s handbook. [Příručka knihovníka-správce digitálních dat.] London: Facet Publishing, 2016. xiii, 177 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-047-1

Kr 40.521

Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2015. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost / zpracovala Vladimíra Lindnerová a kol. Praha: NIPOS – Centrum informací a statistik kultury, 2016. 60 stran: převážně grafy a tabulky.

ISBN 978-80-7068-309-5

Kq 9.898/B

Sítě knihoven

Aastaraamat 2015 = Yearbook 2015. [Ročenka Národní knihovny Estonska za rok 2015.] Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2016. 30 stran: barevné ilustrace, grafy.

Taa 9.877/B

Annual report 2015: Action plan 2016: prepared based on the strategic action plans of the National Library for 2015–2017 and 2016–2018. [Výroční zpráva za rok 2015: Akční plán na rok 2016: sestaveno na základě strategických akčních plánů Národní knihovny pro roky 2015–2017 a 2016–2018.] Vilnius: Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, 2016. 33 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-609-405-127-2

Taa 9.851/ B

German National Library 2025: strategic compass. [Německá národní knihovna 2025: strategický kompas.] Leipzig; Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2016. 13 stran.

ISBN 978-3-941113-46-6

Taa 9.905/B

KUBÍČEK, Tomáš. Moravská zemská knihovna: její historie, současnost, vize. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 127 stran: ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7051-212-8

Ta 40.502

Služby knihoven

HOOPER, Brad. The librarian’s guide to book programs and author events. [Propagace knih a jejich autorů: knihovníkův průvodce.] Chicago: ALA editions, an imprint of the American Library Association, 2016. xxii, 135 stran.

ISBN 978-0-8389-1384-0

Sf 40.490

HUBBARD, Melissa, Robert H. JACKSON a Arnold HIRSHON, eds. Forging the future of special collections. [Zajištění budoucnosti speciálních sbírek.] Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2016. xv, 202 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8389-1386-4

Scc 40.469

NAVRÁTILOVÁ, Jana, Marie VALTROVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ. O trojí duši země české: projekt PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. 119 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7532-097-1

Zda 9.900/B

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Knihovnické pohádky / ilustroval Michal Sušina. Praha: Grada Publishing – Bambook, 2016. 104 stran: barevné ilustrace. Pohádkové čtení.

ISBN 978-80-271-0050-7

Sf 40.422

KNIHOVĚDA

LANGEROVÁ, Johana. Ilustrovaný slovník knihařské terminologie a termínů používaných v restaurování: anglicko-český, česko-anglický. Praha: Národní archiv, 2015. 102 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7469-011-2

Zfb 40.413

MÜLLER, Lothar. Bílá magie: epocha papíru / z německého originálu Weisse Magie – die Epoche des Papiers … přeložil František Ryčl. Brno: Host, 2016. 404 stran: ilustrace, faksimile.

ISBN 978-80-7491-243-6

Xa 40.463

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ