Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME

LENKA ŠIMKOVÁ ctenar@svkkl.cz

Není malých knihoven: Knihovnická dílna a Knihovna roku 2016

Druhý říjnový týden letošního roku by se dal zjednodušeně nazvat přehlídkou toho nejlepšího, co se v posledních dvou letech v českých knihovnách urodilo. Ve dnech 10. a 11. října se v Městské knihovně v Praze konala podzimní Knihovnická dílna a 13. října byli v Zrcadlové kapli Klementina vyhlášeni noví držitelé titulu Knihovna roku. Jak to všechno dopadlo?

Knihovnická dílna

Nejprve tedy krátké ohlédnutí za Knihovnickou dílnou, kterou již tradičně připravila Sekce veřejných knihoven SKIP ČR. Dvoudenní akce nabídla jednak přehled témat, která aktuálně hýbou knihovnickým světem, jednak mnoho inspirace z knihoven, jež svými službami a aktivitami patří mezi ty v České republice nejšpičkovější.

První den se účastníci dílny dozvěděli čerstvé informace o procesu přípravy Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2016–2020 a v souvislosti s další aktuální koncepcí, tentokrát věnované celoživotnímu vzdělávání knihovníků, diskutovali o současné situaci v této oblasti. Následovaly vybrané výsledky z nedávného průzkumu prostorového vybavení knihoven, představení chystaného Standardu pro dobrý fond či zamyšlení nad tím, co může knihovnám „dát a vzít“ budování společné značky a identity. Odborný program ukončili členové týmu pro přípravu Centrálního portálu knihoven (CPK), kteří se zaměřili na novinky pro malé knihovny. Druhý den patřil zmíněné inspiraci a ukázkám z praxe knihoven. Prezentovala se Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně (dlouhodobě jedna z nejprogresivnějších knihoven a držitelka ceny Městská knihovna roku 2014), Knihovna města Olomouce (Městská knihovna roku 2015) se prostřednictvím projektu Grundtvig porovnávala s evropskými knihovnami, představily se také knihovny v Horní Lidči (Knihovna roku 2014) a Hroznětíně (Knihovna roku 2015). Závěr celé dílny pak patřil ohlédnutí za uplynulými ročníky setkání Co venkovské knihovny umějí a mohou a pozvánce ke členství ve SKIP, který prostřednictvím svých odborných sekcí nabízí „oázu možností“ k profesní i vlastní realizaci.

Výše zmíněná témata (i knihovny) pravidelně rezonují a budou i nadále plnit stránky Čtenáře, proto si dovolím jen stručné shrnutí. Trochu mě zamrzel poměrně nízký počet účastníků, mezi kterými byli opět zejména ti, kteří patří v daných oblastech právě k těm nejaktivnějším. Tak už to ovšem bývá, a nejen v našem oboru. Přesto bych si dovolila v tomto smyslu apelovat: „Pokud byste si měli ve svém nabitém programu vybrat jen jednu z mnoha a mnoha nabízených knihovnických akcí, jeďte na Knihovnickou dílnu.“ Opět přinesla souhrn toho nejdůležitějšího, co se průběžně probírá na dílčích seminářích a přednáškách, a jak zde mimo jiné zaznělo – velké knihovny mají svou konferenci Knihovny současnosti, malé se setkávají na akci Co venkovské knihovny umějí a mohou a pro profesionální knihovny (ale nejen pro ně) je tu Knihovnická dílna!

Knihovna roku

Termín letošního udělování cen Knihovna roku posunuly volby do krajských zastupitelstev, a to z tradičního Týdne knihoven na následující čtvrtek. Kdo se zúčastnil Knihovnické dílny i slavnostního ceremoniálu v Klementinu za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana, mohl si v hlavě složit pestrou mozaiku. Mozaiku ze střípků neuvěřitelného nadšení, neutuchajícího zájmu a profesního nasazení vítězných i nominovaných knihoven: malých i těch větších a největších, vítězů stávajících i minulých… Domnívám se však, že v tomto případě není poražených a není ani „malých“ knihoven. Spolu s ministerskými cenami Knihovna roku byla předána také Cena MK ČR za přínos k rozvoji české kultury, ocenění Městská knihovna roku a cena MARK pro knihovníky do 35 let (obě uděluje SKIP). Gratulujeme všem oceněným!

KNIHOVNA ROKU 2016

Kategorie: Základní knihovna

Hlavní cena: Obecní knihovna v Rapotíně (Olomoucký kraj) Knihovnice Lenka Drechslerová

www.kkcrapotin.cz/knihovna/obecni-knihovna-rapotin

Obecní knihovna v Rapotíně – Knihovna roku 2016, kategorie: Základní knihovna (Foto Eva Hodíková)

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruované moderní víceúčelové budově. Interiér knihovny (spojené s informačním centrem obce) je funkční a zároveň pěkný a přívětivý. Knihovna má kvalitní aktuální fond, který pravidelně doplňuje z prostředků obce a rozšiřuje jednak prostřednictvím výměnných souborů, jednak pro zájemce také formou meziknihovních výpůjčních služeb. Především však poskytuje místní komunitě širokou škálu stále se zlepšujících knihovnických a informačních služeb na vysoké úrovni a v mimořádné provozní době (40 hodin týdně). Bohatá, rozmanitá a nápaditá je nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce; ta vysoce převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny stále více obyvatel všech věkových kategorií. Vynikající je spolupráce s vedením obce, kulturním domem, školami i dalšími subjekty. Knihovna výborně pracuje s dětmi, ve zvýšené míře v době školních prázdnin.

Zvláštní ocenění a diplom

• Obecní knihovna Boršov nad Vltavou (Jihočeský kraj) za vynikající spolupráci knihovny s obcí a efektivní naplňování role obecního centra kultury a vzdělávání.

• Obecní knihovna Batňovice (Královehradecký kraj) za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity knihovny v obci.

Kategorie: Informační počin

Hlavní cena: Knihovna Kroměřížska, p. o.

(Jihomoravský kraj) za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specifickými potřebami.

Knihovna Kroměřížska, p. o., kategorie: Informační počin (Foto Eva Hodíková)

Zvláštní ocenění a diplom

• Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj) a Moravská zemská knihovna v Brně (Jihomoravský kraj) za vytvoření a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2016 (SKIP)

Městská knihovna v Sedlčanech (Středočeský kraj)

Sedlčanská knihovna je v mnoha svých aktivitách průkopnicí mezi knihovnami (například projekty Čtenářská liga či Univerzita 3. věku). V roce 2009 získala titul Kamarádka knihovna za nejlepší knihovnu pro děti v ČR. Prostory knihovny (fyzické i virtuální) jsou volně přístupné všem generacím a kopírují tak život v běžné rodině. Knihovna má otevřeno 41 hodin týdně, kromě klasických tištěných knih a časopisů nabízí i audioknihy, e-knihy a informace z placených databází.

Pravidla a další výsledky soutěže naleznete na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka -cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku

CENA MINISTERSTVA KULTURY ZA PŘÍNOS K ROZVOJI ČESKÉ KULTURY

PhDr. Karel Sosna

Dlouholetý ředitel Parlamentní knihovny (od roku 1990 až do počátku roku 2016, kdy požádal o uvolnění z funkce) měl od roku 1970 zákaz činnosti v oboru, přesto se pomocí tzv. pokrývačů v 70. a 80. letech podílel na řadě knihovnických projektů (bibliografie, překlady, příprava odborných seminářů). Po převzetí knihovny Parlamentu ČR ji i s pomocí kontaktů ze zahraničí transformoval na srovnatelnou úroveň s podobnými pracovišti ve vyspělých evropských zemích. Podílel se na činnosti tuzemských a mezinárodních profesních knihovnických organizací.

PhDr. Karel Sosna – Cena MK za přínos k rozvoji české kultury (Foto Eva Hodíková) Bc. Vojtěch Vojtíšek – Cena SKIP:  MARK pro mladé knihovníky do 35 let (Foto Eva Hodíková)

CENA MARK pro mladé knihovníky do 35 let (SKIP)

Bc. Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze za projekt E-knihy MKP. Absolvent Ostravské univerzity nastoupil do MKP v roce 2012 na místo projektového manažera e-knihovny. Postupně však okruh své působnosti rozšířil i na další oblasti elektronického publikování a digitalizace. MKP se tak postupně stává jedním z největších a nejvýznamnějších vydavatelů e-knih v ČR.