Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Logo konferencePotřetí Do černého!

Třetí ročník konference o kreativitě v knihovnách proběhne v pondělí 23. 1. 2017 od 10 hodin v Městské knihovně v Praze. Loni se konference věnovala oživování veřejného prostoru, letos se soustředí zejména na nové směry v oblasti komunikace se čtenáři. Na dopolední přednáškový blok naváže odpoledne plné praktických workshopů. Na účastníky čeká například seznámení s improvizačním divadlem, dílny literární, fotografické či filmové, lekce storytellingu či metody probouzení „kreativní mysli“. Více podrobností naleznete na webové stránce www.mlp.cz/docerneho.

MILOSLAV LINC

 

Virtuální národní fonotéka

Pro zájemce o problematiku péče a ochrany zvukových dokumentů se 23. 11. 2016 konal v Praze v budově Národní technické knihovny za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Principy péče o zvukové dokumenty: mezinárodní standard a jeho aplikace v praxi v paměťových institucích České republiky (součást programu VISK1) tematický seminář Virtuální národní fonotéka. Probírala se témata z historie nahrávání zvuku, ohrožení zvukových dokumentů, zpracování a evidence zvukových dokumentů, zásady jejich ochrany a digitalizace, byly uvedeny příklady dobré praxe v zahraničí.

Samostatně byl představen projekt Virtuální národní fonotéky (narodnifonoteka.cz), jež je platformou pro vytvoření souborného katalogu zvukových dokumentů původem z území naší republiky. Nahrazuje dosud neexistující centrální evidenci těchto dokumentů. Měla by být také jejich hlavním propagačním nástrojem, a to nejen jejich zpřístupňováním. V souvislosti s touto databází se také řeší problémy s dlouhodobou ochranou a archivací všech typů zvukových nosičů.

Cílem projektu, zaštítěného Moravskou zemskou knihovnou, je také vytvoření ucelené metodické pomůcky pro péči o zvukové dokumenty. Do knihoven celé ČR by se měl tento materiál dostat do konce roku 2016.

–JaC–

 

Ve středu 16. 11. se konalo v Litvínově neformální vzpomínkové odpoledne, při kterém Městská knihovna Litvínov (www.knihovna-litvinov.cz) oslavila 110. výročí svého založení. Čtenáři a příznivci knihovny si mohli mj. prohlédnout výstavu o jejím historickém umístění ve městě.

V nové verzi newsletteru eReading.cz jsou doplněny indikace výpůjček knižních titulů (pravý horní roh obálky). Čtenáři tak v novinkách eReading.cz získají přehlednou informaci o tom, které tituly si mohou vypůjčit v knihovnách.

Ve studovně Knihovny Antonína Švehly v Praze (www.knihovnasvehly.cz; Zemědělská a potravinářská knihovna) se u příležitosti 90. výročí jejího založení konala od 19. 10. do 30. 11. výstava prací dětské výtvarné soutěže Venkov, můj kamarád.