Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

LANKES, R. David. The new librarianship field guide. [Příručka moderního knihovnictví.] Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2016. xii, 226 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-262-52908-2

Kr 40.366

LANSKY, Ralph. Bibliotheksrechtliche Vorschriften: 8. Ergänzungslieferung 2015 (Stand: 1. Juli 2015; teilweise neuer. [Knihovnické právní předpisy: 8. dodatek 2015. Stav: 1. července 2015; částečně nové.] 4. Auflage. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015. 179 volných listů.

Kib 40.281

PAGOWSKY, Nicole a Miriam RIGBY, eds. The librarian stereotype: deconstructing perceptions and presentations of information work. [Knihovníkův stereotyp: analýza vnímání a prezentace práce s informacemi.] Chicago: Association of College and Research Libraries, a division of the American Library Association, 2014. xviii, 294 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8389-8704-9

Kr 40.363

STIEBER, Martin. Was kann meine Bibliothek?: Kennzahlen in der Praxis. [Co může moje knihovna?: klíčové údaje v praxi.] Wien: Büchereiverband Österreichs, 2015. 44 stran: ilustrace.

Kfe 9.874/B

VanDUINKERKEN, Wyoma a Wendi Arat KASPAR. Leading libraries: how to create a service culture. [Vedení knihoven: jak vytvořit kulturu služeb.] London: Facet Publishing, 2015. xvii, 167 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-065-5

Kf 40.317

Organizace knihovních fondů

COIGNET, Béatrice. Mémento du bibliothécaire: guide pratique. [Příručka knihovníka.] 3e édition revue et augmentée. Paris: ABF – Association des Bibliothécaires de France, 2013. 195 stran: ilustrace, tabulky.

ISBN 978-2-900177-38-9

Oz 40.336

EICHHORN, Martin. Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken: ein Leitfaden für die Praxis. [Konfliktní a nouzové situace v knihovnách: praktická příručka.] 3., überarbeitete Auflage. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2015. x, 189 stran.

ISBN 978-3-11-037755-2

Ol 40.326

Sítě knihoven

Výročná správa za rok 2014 / spracovali Henrieta Gábrišová a zamestnanci Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2015. 160 stran: barevné ilustrace, tabulky.

ISBN 978-80-89303-45-8

Ta 40.348

Výroční zpráva. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. 60 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-80-7051-215-9

Ta 8.869/B

Vzdělávání knihovnických a informačních pracovníků

MACKEY, Thomas P. a Trudi E. JACOBSEN. Metaliteracy: reinventing information literacy to empower learners. [Metagramotnost: objevování informační gramotnosti k posílení vyučovaných.] London: Facet Publishing, 2014. xxi, 222 stran.

ISBN 978-1-78330-012-9

V 40.085

SECKER, Jane a Emma COONAN, eds. Rethinking information literacy: a practical framework for supporting learning. [Přehodnocení informační gramotnosti: praktický rámec pro podporu učení.] London: Facet Publishing, 2013. xxx, 169 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-85604-822-4

V 40.313

VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. 319 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-262-1026-9

V 40.352

KNIHOVĚDA

MONRO, Alexander. The paper trail: an unexpected history of a revolutionary invention. [Cesta papíru: nečekané dějiny revolučního vynálezu.] London: Penguin Books, 2015. 368 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-141-03942-8

Xa 40.367

STEHLÍKOVÁ, Blanka. Příběh české ilustrované dětské knihy 1900–2000. Písek: Sladovna Písek, 2010. 114 stran: ilustrace (převážně barevné), faksimile.

ISBN 978-80-254-8249-0

Xab 9.859/B

VAŠÍČEK, Arnošt. Nedobytná šifra: tajemství Voynichova rukopisu: co skrývá nejzáhadnější kniha světa? Ostrava: Mystery Film, 2011. 124 stran: ilustrace (některé barevné), faksimile.

ISBN 978-80-904190-5-6

Xaa 9.848/B

Připravila EVA MACKOVÁ