Hlavní obsah stránky

POZNÁMKA DO DIÁŘE

Městská knihovna Děčín společně se statutárním městem Děčín vypisují již XX. ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka 2016. Soutěž si klade za cíl objevovat nové básnické talenty (ve třech věkových kategoriích: 15–18, 19–24 a 25–35 let) a rovněž připomenout významného děčínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka (1913–1988). Letošní uzávěrka soutěžních příspěvků byla stanovena na 5. prosince 2016 (rozhoduje razítko pošty na obálce), slavnostní vyhlášení se plánuje na počátek příštího roku. Soutěž je anonymní! Pětičlenná odborná porota hodnotí jak tematickou a formální úroveň zaslaných příspěvků, tak zejména styl a myšlenkovou naléhavost textů. Nejlepší práce budou vydány v tištěném sborníku. Bližší informace získáte na www.dcknihovna.cz, tel. 412 530 728, 412 530 976 nebo prostřednictvím e-mailu reditel@dcknihovna.cz.

LADISLAV ZOUBEK