Hlavní obsah stránky

KONFERENCE: Profese knihovníka

MARKÉTA KUKRECHTOVÁ kukrecht@rkka.cz

V červnu 2016 se v Regionální knihovně Karviná konala mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník. Zazněly příspěvky odborníků z Polska, Slovenska a Česka, kteří představili své pohledy na dané téma ve vztahu k blízké budoucnosti. Kdo na konferenci nechyběl? A jaká byla hlavní témata?

Konference Profese knihovník se uskutečnila za finanční podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Karviné (Fond primátora), Technických služeb Karviná, a. s., firmy SVOP, s. r. o. – Mgr. Ján Grman, Ph.D.

Konference přinesla knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, na vzdělávací instituce a profesní organizace, představila knihovnu jako veřejnou službu a kulturní instituci. Informovala účastníky o kompetenčních profilech v Městské knihovně v Praze, systému vzdělávání dospělých v Knihovně města Ostravy, věnovala se dále budoucnosti studijního oboru knihovnictví, uplatnitelnosti absolventů knihovnictví v praxi, zařazení knihovnické profese v Národní soustavě povolání a knihovnické kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací na Slovensku.

Přednášky byly rozděleny tematicky do dvou bloků. Dopolední blok moderovala ředitelka Regionální knihovny Karviná PhDr. Halina Molinová, odpolední blok PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Pozvání přijali a své příspěvky na konferenci přednesli PhDr. Roman Nogol, MPA, tajemník Magistrátu statutárního města Karviná; Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., z Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky; Bc. Filip Hrazdil, vedoucí Centra vzdělávání Knihovny města Ostravy; PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě; doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., informační specialista a vysokoškolský pedagog; Mgr. Jana Hrdličková, vedoucí personálního oddělení Městské knihovny v Praze; Ing. Silvia Stasselová, generální ředitelka Univerzitné knižnice v Bratislave, a Mgr. Ján Grman, PhD., ředitel společnosti SVOP, s. r. o., a vysokoškolský profesor.

Příspěvek dr. Edyty Bezzubik (Biblioteka Unywersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku) přednesla Marcela Wierzgoń z Regionální knihovny Karviná (textu je věnován v tomto čísle Čtenáře samostatný článek – pozn. red.).

Konference se také zúčastnili čelní představitelé statutárního města Karviné – náměstek primátora Karel Wiewiórka a vedoucí odboru rozvoje Ing. Martina Šrámková, z knihovnických osobností pak PhDr. Ladislav Kurka, který působí v Městské knihovně v Praze. Ze zahraničních hostů přijaly pozvání Mgr. Monika Lopušanová, ředitelka úseku knižničných činností Univerzitné knižnice v Bratislave, Iza Kula, ředitelka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszynie, a Maria Kucharska, ředitelka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Knihovníci z veřejných i vysokoškolských knihoven, zřizovatelé i studenti měli během konference možnost seznámit se podrobněji s problematikou i zajímavými a přínosnými trendy knihovnického povolání. Celkem se konference zúčastnilo 65 posluchačů.