Hlavní obsah stránky

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B

a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,  VISK 3 – Informační centra knihoven,

VISK 5 – RETROKON,  VISK 6 – Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,  VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A – Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) Dotační řízení Knihovna 21. století – K21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese: Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana    https://www.mkcr.cz/

VISK též na http://visk.nkp.cz/, Knihovna 21. století též na http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9)

Mgr. Blanka Skučková, tel: 257 085 316 (K21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338 (VISK 3)

! Uzávěrka: 10. prosince 2016 !