Hlavní obsah stránky

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Skvělé knihovny na Valašsku

DANIELA WIMMEROVÁ Wimmerova.D@seznam.cz

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2016

Pravidelné každoroční setkání venkovských knihoven se letos uskutečnilo již po dvanácté. Hostitelskou knihovnou byla Obecní knihovna v Horní Lidči (Knihovna roku 2001 a Knihovna roku 2014). Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Na zdárném průběhu se také podílely Masarykova knihovna ve Vsetíně (pověřená knihovna) a Městská knihovna Valašské Klobouky.

Zájem o tuto akci bývá velký, o čemž svědčí, že necelý týden po zveřejnění pozvánky bývá kapacita zcela naplněna a pokaždé se eviduje i dost náhradníků. Počet účastníků nelze navýšit, protože by tím utrpěl celkový ráz připravovaného programu. Nedílnou součástí setkání je také odborný program, kterého se účastní knihovníci ze širokého okolí. V tento den se počet zúčastněných přibližuje ke stovce. Není tedy pravdou, jak někteří neinformovaní říkají, že je to „akce pro stále stejné lidi“. Jistou skutečností však je, že „zdravé jádro“ se účastní této akce od samého začátku. Jsou to ti, kteří už sami setkání organizovali, navázali konkrétní přátelství a rádi se znovu potkávají. Každý rok přibývají i další – a to knihovníci (a mnohdy i starostové) nově oceněných knihoven. Ti jsou samozřejmě vždy zvědaví na knihovny oceněné před nimi a využívají příležitosti nejen k porovnávání, ale také k získávání nových impulzů pro další činnost vlastní knihovny.

Zahájení a večer ve Vsetíně

Letos se knihovníci 15. září sjeli do Vsetína. Zahájení programu bylo pod patronací Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Její pracovníci připravili nejen zajímavý program, ale také výborné občerstvení. Zde měli účastníci první příležitost ochutnat krajové speciality – především skvělé koláče „frgály“. Počasí bylo „jako na objednávku“, a tak procházka městem nazvaná Magické vsetínské „osmičky“ poskytla možnost objevit jeho zajímavosti a zákoutí. Například Panskou zahradou probíhá 18. poledník východní délky. Každý účastník obdržel certifikát, který dokladá, že jeho majitel tento poledník překonal.

Po návratu do knihovny předvedlo Amatérské divadlo Masarykovy veřejné knihovny své pásmo z historie veřejné knihovny ve Vsetíně. Výkon účinkujících byl odměněn bouřlivým potleskem. Pak proběhla prohlídka jednotlivých oddělení. V tomto roce knihovna oslavuje dvojí významné výročí – 95 let od svého založení a 10 let činnosti ve stávajících prostorách. Má zajímavá oddělení a vyvíjí velmi bohatou činnost, za kterou v roce 2014 obdržela titul Městská knihovna roku.

Následoval přesun do hotelu Jelenovská, kde byl připraven večerní program. Knihovníci se zde také poprvé setkali se zástupci hostitelské obce:  knihovnicí Věrou Povalačovou a starostou Josefem Tkadlecem. Oba byli pozornými hostiteli i v následujících dnech. Večer vystoupil s písničkami Petra Hapky a Michala Horáčka zpěvák, herec a výtvarník František Segrado, velmi oblíbený nejen na Moravě.

Po něm pak program tradičně uzavřel pravidelný dokumentátor všech akcí Mirek Bláha, když předvedl DVD z loňského setkání v Milíně. DVD a pamětní listy obdrželi všichni loňští účastníci. Pokud se na letošní setkání nedostali, bylo jim zasláno poštou.

Odborný program

Odborný program, naplánovaný na druhý den pod názvem Knihovna a její lidé, probíhal v Obecní knihovně v Horní Lidči. Sem také přijeli mnozí knihovníci z okolí. Byli to nejen pracovníci obecních knihoven, ale také profesionálové, většinou „metodici“.  Úvodní slovo a představení obce Horní Lidče patřilo panu starostovi Josefu Tkadlecovi.

Ideálního knihovníka představila ve svém vystoupení Nadpřirozená bytost – ideální knihovník pravidelná lektorka této akce Mgr. Zlata Houšková. Posluchači mohli porovnat své zkušenosti a posoudit, jak blízko jsou „ideálu“.

Ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm Bc. Pavel Zajíc představil dlouhodobý projekt Město v mé paměti. Jedná se o zajímavé vzpomínky rožnovských občanů a vytváření průvodce pamětí města.

Současný stav prostorového a technického vybavení vesnických knihoven  pod tímto názvem uvedl PhDr. Vít Richter výsledky průzkumu, který před časem proběhl v knihovnách. Zaměřil se nejen na to, v jakých prostorách venkovské knihovny působí, na jejich vzhled, ale také na stav jejich technického vybavení. Ukázalo se, že je tu ještě mnohé třeba vylepšit.

Ing. Marie Škorpíková z Obecní knihovny v Ratíškovicích (Knihovna roku 2012) se s přítomnými podělila o zkušenosti komisařky soutěže Knihovna roku. Ve svém příspěvku Knihovna roku – pohled z druhé strany porovnala své pocity ze soutěže jednak jako soutěžící knihovna, jednak jako hodnotící komisařka. V každém případě vyzdvihla přínosnost soutěže pro venkovské knihovny.

V roce 2015 získala titul Knihovna roku Městská knihovna v Hroznětíně (Karlovarský kraj). Do Horní Lidče přijela prezentovat činnost své knihovny nejen knihovnice Vendula Zábelová, ale také její kolegyně Jana Ježková, starosta Martin Maleček a místostarosta Zdeněk Janský. Společně představili své město, činnost oceněné knihovny a zároveň všechny knihovníky pozvali na setkání v příštím roce, které se bude konat v Hroznětíně ve dnech 14.–16. září 2017.

Během „odborného programu“ si mohli účastníci prohlédnout hostitelskou knihovnu a seznámit se s její činností. Dopolední program zakončil společný oběd ve školní jídelně.

Poznávání tradic, specialit a další knihovny

Odpoledne bylo věnováno poznávání obce a zajímavých tradic regionu. Hostitelem a zasvěceným průvodcem byl osobně starosta Josef Tkadlec.  Společná cesta vedla nejprve do sportovního areálu. Tady prý mají nejlepší pivo v obci, a proto na ně po dobrém obědě starosta všechny pozval (abstinenti si samozřejmě dali limonádu).

Po prohlídce areálu i zázemí míst „pro osvěžení těla“ pokračovala cesta za poznáním obce do míst, kde se pečuje „o duši“. Nejprve to byla návštěva moderního kostela, který si občané Lidče postavili svépomocí. Milým překvapením bylo koncerní vystoupení žáků ZUŠ. Navozená příjemná atmosféra vydržela i při návštěvě Lidečského betlému. Tento „česko-slovenský mechanický betlém“, který se skládá z vyřezávaných dřevěných postaviček a architektonických objektů, byl doplněn zajímavým filmovým snímkem. Líčil betlémský příběh, který byl navíc propojen s významnými historickými místy česko-slovenského pomezí. To vše umocnila nádherná hudba Jiřího Pavlici.

Po posilnění „krajovými specialitami“ následoval individuální návrat ke knihovně, zpestřený návštěvou místního stánku se skvělou zmrzlinou. U knihovny už čekal bača Vojta se svými zvířaty. Jeho cvičení ovčáčští psi s přehledem zvládli nejen stádo ovcí, ale také kozy a husy. Bylo obdivuhodné sledovat souhru mezi bačou a jeho psy. „Vojtův veselý dvorek“ všechny nadchnul.

Další překvapení nám připravili v knihovně, a to krátké seznámení s valašskými zvyky. Zcela nečekaně se zde objevil čert se svou družinou tak, jak na Mikuláše chodí dědinou. Paní Povalačová pak všem vysvětlila, co jednotliví členové družiny představují.

Byl nejvyšší čas, abychom se vrátili do hotelu Jelenovská k večernímu programu. Nejprve jsme vyhodnocovali úkol z uplynulého roku v Milíně. Účastníci měli dovézt část zprávy, kterou měli ukrytou v balíčku soli. Nepřijeli všichni, někteří dokonce na úkol během roku zapomněli, ale přesto se paní Daně Reiterové podařilo nakonec zprávu sestavit a přítomným účastníkům ji přečíst. Pak následovalo vystoupení cimbálové muziky, nechyběly opět krajové lahůdky. Večer plný pohody, zpěvu, tance přispěl i k neformální výměně zkušeností. O čem jiném se baví knihovníci, když se sejdou, než o knihovnách!

Jako obvykle byl naším největším nepřítelem nedostatek času. Najednou nastal poslední den setkání.

Hned po snídani účastníci navštívili Městskou knihovnu ve Valašských Klobúkách. Také zde se přivítání neobešlo bez sladkých koláčků a slivovice. Knihovna je součástí Kulturního a vzdělávacího střediska. Od roku 2008 sídlí v nových prostorách, má moderní a příjemné vybavení a je vyhlášená svou činorodostí. V roce 2015 získala titul Knihovna roku Zlínského kraje. Několikrát také uspěla v soutěži Městská knihovna roku v kategorii 5000–10 000 obyvatel.

Společné foto účastníků setkání (Foto Miroslav Bláha)

Následovala krátká cesta půvabnou krajinou a zastávka úplně poslední – vesnička Študlov. Valašsko je známé svými švestkami (nebo, jak se jim v kraji říká, „trnkami“), které se zpracovávají mnohými, ale vždy chutnými způsoby. Jednou z možností je také vaření povidel. Ta nejlepší povidla se vaří právě ve Študlově. Na knihovníky tu čekala muzika a přivítala je paní starostka Ladislava Šerá. Všichni zde mohli nahlédnout přímo „pod pokličku“ a vidět, jak se povidla vaří, ještě chvíli posedět, zazpívat si s muzikou a ochutnat ty všechny připravené dobroty… Celá akce byla zdokumentována a bude k dispozici v kronice a na DVD.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří letošní báječné setkání připravili, a popřát jim, aby jim i nadále vydržel elán a chuť do práce. A všechny zájemce pozvat příští rok do Hroznětína.