Hlavní obsah stránky

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Mít dobrý tým

BLANKA TAUBEROVÁ tauberova@knihovna-se.cz

Kamarádka knihovna, soutěž o nejlepší dětskou knihovnu roku, slaví desáté výročí… Městská knihovna v Sedlčanech se zúčastnila prvních dvou ročníků. V prvním ročníku dosáhla na druhé místo a v tom dalším získala prvenství.

Velmi si tohoto vyznamenání vážíme a při každé vhodné příležitosti se jím chlubíme. Představuje totiž titul prestižní. Nejen že je to pozitivní signál pro naše dětské návštěvníky a jejich rodiny, ale samozřejmě toto ocenění velmi pozitivně vnímá i vedení knihovny a rovněž zřizovatel. Dává totiž naději, že v Sedlčanech ještě „pár let“ knihovna bude existovat.

A jak se „dělá“ dobrá dětská knihovna? Samozřejmě musí nabídnout velký a rozmanitý výběr dětských knih, novinky, hry, váledla, akce a všelijaká další „šprťouchlátka“. Především však v takové knihovně musí působit dobrý tým. V našem případě se to netýká pouze knihovnic dětského oddělení, ale celé knihovny. Aby mohla dětská knihovna dobře fungovat, musí ji podporovat nejen vedení a zřizovatel, ale všichni ostatní knihovníci a knihovnice. A všichni společně musí mít jasnou vizi a pochopit, že dobré dětské oddělení tvoří základ a stavební kámen do budoucna. Pokud se toto všechno podaří, tak vězte, že dobré dětské knihovně již nic nestojí v cestě. V knihovně vládne příjemná a tvůrčí pracovní atmosféra a děti naleznou to, po čem většinou touží nejvíce – usměvavé, laskavé, kreativní a vzdělané knihovnice, se kterými je jim dobře, protože je jejich práce baví. Nakonec toto vyplývá i z vysvědčení, která děti vyplňují pro Kamarádku knihovnu, a z nejrůznějších výzkumů dětského čtenářství.

Foto archiv knihovny Foto archiv knihovny

A ještě jedna věc je důležitá. Někdo z týmu musí myslet na zpětnou vazbu a dotahování akcí do konce a připomínat to tehdy, když na to možná „děckařky“ z přemíry dalších nápadů zapomínají. Děti a jejich rodiny totiž velmi nepříjemně vnímají, když jejich úspěch není odměněn diplomem. To samé se týká třídních a jiných kolektivů. Velmi negativně také působí u partnerských projektů, jestliže na jejich konci chybí zhodnocení průběhu. Každá z akcí by měla mít svoji tečku. A pomyslnou tečku tohoto článku by mohlo představovat procento dětských čtenářů v naší knihovně. Tento ukazatel jsme začali sledovat právě kvůli Kamarádce knihovně před deseti lety. Tenkrát k nám chodilo 65 % dětí do 15 let z celkového počtu dětí ve městě. V loňském roce to bylo neuvěřitelných 80,3 %.

 

Město Sedlčany, Středočeský kraj

Počet obyvatel 7 257
Počet čtenářů 2 377
Počet dětských čtenářů 736
Počet akcí 624

 

Statistické údaje pocházejí z roku 2015.