Hlavní obsah stránky

NEUŠLO NÁM

Oborové bibliografie

Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) uspořádal ve dnech 18.–20. října 2016 pod ne zcela přesnou hlavičkou Týden s Českou literární bibliografií prezentaci oborových bibliografií, které se hojně zúčastnila knihovnická veřejnost – jak na straně přednášejících, tak na straně posluchačů. Výsledky své bibliografické činnosti zde totiž prezentovaly většinou knihovny nejen z oblasti literárně-vědné, zahrnující rovněž literární samizdat, ale i z různých oblastí umění, přírodních věd, zemědělství a potravinářství, pedagogiky, archeologie, historie a dalších věd, včetně Knihovny AV ČR.

Řadou příspěvků se vinuly shodné problémy, se kterými se bibliografové museli a stále musejí vypořádávat: převod starých lístkových kartoték do digitální formy, přechod na nový software, někde redukce pracovních úvazků, jinde jejich posílení, mnohde se už dařící propojení bibliografie s plnými texty.

Výsledky semináře budou publikovány ve sborníku v rámci nově založené edice ÚČL Bibliographica (od roku 2016). Ti, kdo se do zcela zaplněného sálu nemohli dostavit, mohou shlédnout na webu ÚČL videozáznam akce (www.ucl.cas.cz).

–JaC–