Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Ve strategických materiálech norských veřejných knihoven je jen stručná zmínka o vazbách na zdravotní gramotnost. Norská zdravotnická zařízení mají ale o meziresortní spolupráci s knihovnami stále větší zájem a tato spolupráce se jeví velmi atraktivní i pro knihovny. Podle zdravotnických pracovníků mohou hrát veřejné knihovny jako informační instituce důležitou roli ve zdravotnických službách – knihovníci mají vysokou úroveň informační gramotnosti a nové metodické materiály pro knihovny podporují myšlenku komunitní knihovny v kontextu souvisejícím se zdravím. Na webových stránkách vybraných norských knihoven lze získat on-line přístup k vysoce kvalitním informacím o zdraví (na rozdíl od často nekvalitních informací nabízených bezbřehým a nekontrolovaným internetem). Cílem veřejných knihoven v Norsku tak bude do budoucna i podpora veřejného zdraví a posílení role knihoven jako poskytovatele zdravotních informací, kvalitu informací budou garantovat místní zdravotníci ve spolupráci s knihovnou. Norská národní knihovna připravila projekt na podporu tohoto cíle, převzala odpovědnost za obsah poskytovaných zdrojů, krajské knihovny pak měly celý projekt propagovat. Knihovny také uspořádaly ve spolupráci se zdravotníky řadu přednášek – jejich účastníci ocenili možnost bezplatného setkání se špičkovými zdravotníky.

(Scandinavian Library Quarterly – Volume 49, No. 1–2/2016, s. 17–19)

Bavorská státní knihovna v Berlíně se snaží o propagaci svých jedinečných fondů a sbírek moderními formami. Knihovna vytváří unikátní aplikace pro zpřístupnění digitálního obsahu speciálně pro smartphony, tablety a další mobilní zařízení. Nejnovější „appka“ – Německá klasika v prvních vydáních – je dalším z mnoha experimentů berlínské knihovny. Je určena pro Apple Itunes Store pro smartphony a tablety, verze pro Android se připravuje. V současné době nabízí aplikace 30 vybraných děl z fondů Bavorské státní knihovny, prezentuje to nejlepší z německého literárního kánonu (např. Goethova Fausta). Tyto digitalizované verze jsou velmi atraktivní pro svoji autentičnost, ale vzhledem k jinému typu písma, než používáme v současnosti, je pro většinu z nás obtížné až nemožné tato díla číst. Pro čtenáře je aplikace zajímavá svou konfrontací mezi naskenovaným obrazem originálu a jeho použitím v e-knize. Uživatel se blíže seznámí s novogotickým písmem, které se v Německu běžně používalo ještě v polovině 20. století. Appka je vhodná pro školní výuku, vybraná díla německého literárního kánonu sahají od doby osvícenství až po 20. století (např. Emilia Galotti od G. E. Lessinga, Utrpení mladého Werthera od J. W. Goetha nebo drama Agnes Bernauer od F. Hebbela). U jednotlivých stran lze použít zoom a bez problémů se přizpůsobují potřebám čtenáře, lze také přepnout na vhodnější barevné pozadí textu. I díky podobným projektům je Bavorská státní knihovna nositelem titulu Paměť světa UNESCO.

(Bibliotheksmagazin – Jahrgang 11, 31. Ausgabe, Nr. 1/2016, s. 12–17)

Americké knihovny čelí mnohým výzvám informační společnosti, budují komunity pro lidi různých věkových kategorií a poskytují moderní služby potřebné ke studiu, výzkumu a celoživotnímu vzdělávání. Spojené státy mají energickou a různorodou knihovnickou komunitu, která má velký vliv na rozvoj společnosti. Americké knihovny jsou vysoce důvěryhodná, inkluzivní a bezpečná místa. Jistě i proto byl letošní kongres IFLA organizován opět ve Spojených státech. Od předchozího kongresu v roce 2001 v americkém Bostonu se toho hodně změnilo, knihovny jsou daleko propojenější, spolupracují v mnoha ohledech s jediným cílem – co nejlépe uspokojit své uživatele. Nové služby mění životy lidí a jsou zdrojem blahobytu, na druhou stranu se řada amerických knihoven ještě potýká s dopady ekonomické krize z roku 2008 (snížené rozpočty a počet pracovníků, omezení služeb). Knihovny hledají nové argumenty, kterými by přesvědčily zřizovatele o své prospěšnosti. Spojené státy disponují cca 120 000 knihovnami na 320 milionů obyvatel. Veřejné knihovny hrají významnou komunitní roli – slouží společenstvím všech velikostí a typů „od kolébky po hrob“ a americká veřejnost je vnímá jako demokratické organizace se svobodným přístupem k informacím. Společnost uznává, že knihovny vnášejí kvalitu do informačního ekosystému, který je nyní zcela přeplněn neprůhlednými on-line alternativami.

(IFLA Journal – Volume 42, Number 2, June 2016, s. 85–101)

Připravil ROMAN GIEBISCH