Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

Teorie. Řízení a organizace

BROCKERHOFF, Christiane. Interne Kommunikation in der Bibloiotheken. [Interní komunikace v knihovně.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2016. viii, 179 stran: ilustrace. Praxiswissen.

ISBN 978-3-11-030900-3

Kr 40.401

Design, innovation, participation: BOBCATSSS 2015: proceedings & abstracts / editors: Pavla Minaříková, Lukáš Strouhal. [Design, inovace, součinnost: BOBCATSSS 2015: zprávy a referáty.] Brno: Flow, 2015. 331 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-88123-00-2

K 40.358

RICHARDS, Pamela Spence, Wayne A. WIEGARD a Marija DALBELLO, eds. A history of modern librarianship: constructing the heritage of western cultures. [Dějiny moderního knihovnictví: vytváření dědictví západních kultur.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2015. xix, 248 stran.

ISBN 978-1-61069-099-7

Kdb 40.294

VACEK, Jiří. Slovanská knihovna – můj osud: mozaika vzpomínek. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2016. 174 stran: ilustrace, portréty. Publikace Slovanské knihovny, 77.

ISBN 978-80-7050-671-4

Krb 40.407

Sítě knihoven

The Austrian National Library / editing by Irmgard Harrer, Alfred Schmidt, Thomas Zauner. Second revised edition. [Rakouská národní knihovna.] Munich; London; New York: Prestel, 2015. 165 stran, 2 nečíslované strany: barevné ilustrace. Prestel Museum  Guide.

ISBN 978-3-7913-5417-0

Taa 9.879/B

ČAS v roce 2014: ročenka České archivní společnosti. Praha: Česká archivní společnost, 2015. 224 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-904688-8-7

Tm 9.883/B

Služby knihoven

INSPO 2010 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami: 13. března 2010, Kongresové centrum Praha. Praha: BMI sdružení, 2010. 71 stran: ilustrace.

Sbd 9.863/B

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti / ilustrovala Bára Buchalová. Praha: Triton, 2016. 56 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-80-7387-998-3

Sf 9.844/B

KNIHOVĚDA

BARED, Robert. Le livre dans la peinture / preface du Rascal Quignard. [Kniha v obrazech.] Paris: Citadelles  & Mazenod, 2015. 247 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-2-85088-607-2

Xa 40.332

DUDEK, Karel. Stopa míří do Čech: tajemství Voynichova rukopisu. Beroun: Machart, 2015. 143 stran: ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, portréty, faksimile. Mea culpa, 2. svazek.

ISBN 978-80-87938-19-5

Xaa 9.845/B

INFORMATIKA

BARTOŠEK, Miroslav a kol. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: České vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM, 2016. 265 stran: grafy, tabulky.

ISBN 978-80-214-5282-4

If 40.341

FORD, Nigel. Introduction to information behaviour. [Úvod do informačního chování.] London: Facet Publishing, 2015. x, 252 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-85604-850-7

Ie 40.316

GODWIN, Peter a Jo PARKER, eds. Information literacy beyond library 2.0. [Informační gramotnost přes knihovnu 2.0.] London: Facet Publishing, 2012. xv, 268 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-85604-762-3

Ie 40.310

LUPAČ, Petr. Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 260 stran: ilustrace. Studie, 119. svazek.

ISBN 978-80-7419-231-9

Zdd 40.351

RAYWARD, W. Boyd, ed. Information beyond borders: international cultural and intellectual Exchange in the Belle Époque. [Informace za hranicemi: mezinárodní kulturní a intelektuální výměna v Belle Époque.] Farnham: Ashgate, 2014. xvi, 318 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4094-4225-7

Ifb 39.824

SMALLWOOD, Carol, ed. The complete guide to using Google in libraries. [Kompletní příručka k použití Googlu v knihovnách.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman &  Littlefield, 2015. 2 svazky: ilustrace.

ISBN 978-1-4422-4690-4 ( vol. 1)

Ie 40.206

ISBN 978-1-4422-4787-1 (vol. 2)

Ie  40.207

Připravila EVA MACKOVÁ