Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v redakci se vždycky snažíme, abyste našli mezi články to osvědčené, na co se těšíte, a zároveň i něco nového. Někdy (jako třeba v tomto říjnovém čísle) se to podaří propojit v jediném článku – Rozhovor je rubrikou tradiční, nové je zaměření série rozhovorů na předsedy jednotlivých sekcí SDRUK. A začínáme tím pro knihovny i uživatele stěžejním – službami a rozhovorem s předsedou Sekce pro služby a ředitelem Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Ivo Karešem. Ten předpokládá pokračování trendu přeměny knihoven na místa setkávání, sází na přemýšlivost a nápaditost knihovníků a budoucnosti knihoven se nebojí.

Pokud souhlasíme se známým biblickým sdělením, že vše má svůj čas, přijde nám dále při listování aktuálním číslem Čtenáře nejspíš na mysl, že nastal „čas přístupy k vědeckým informacím otvírat“ – otevřený přístup jako alternativu ke klasickému publikačnímu modelu a jeho prosazování v Evropě i u nás popisuje článek Jiřího Kotoučka v rubrice Téma. Následující příspěvek Petry Žabičkové přináší ohlédnutí za brněnskou konferencí knihoven zemí Visegrádské čtyřky s podněty a inspirací z Finska pro přípravu Centrálního portálu knihoven.

Ráda bych upozornila také na článek Roberta Štěrby o projektu FriendlyVox pro knihovny. Projekt usnadňuje zrakově znevýhodněným uživatelům využití služeb knihoven a zapojení do něj jistě stojí za úvahu. Své příznivce si určitě našel i cyklus ukázek z připravované knihy Jiřího Trávníčka, tentokrát s podtitulem „Návraty“. Autor se zamýšlí nad tím, zda a proč některé knihy čteme opakovaně. Pro někoho ztráta času, pro jiného relaxace, uklidnění, rituál… Jak jste na tom vy?

Za všechny metodické články a články z praxe jsem vybrala ten o Berounské akademii – tříletém vzdělávacím cyklu pořádaném Městskou knihovnou v Berouně. Cyklus zaměřený na různé obory a vždy se vztahem k berounskému regionu byl opravdu „během na dlouhou trať“ a může se stát inspirací i pro další knihovny.

Hodně otevřenosti, dobrých nápadů a inspirace Vám za redakci přeje

PAVLA VLKOVÁ