Hlavní obsah stránky

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

POZNÁMKY DO DIÁŘE

Národní technická knihovna v Praze pořádá 9. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, jejímž prostřednictvím zajišťuje prezentaci informací z oblasti šedé literatury a Národního úložiště šedé literatury a podporuje odbornou diskusi o této problematice v České republice. Konference se uskuteční 19. října 2016 v Národní technické knihovně (Ballingův sál). Více informací včetně programu naleznou zájemci na webové stránce http://nusl.techlib.cz/konference/9-rocnik-konference/.

Sekce veřejných knihoven SKIP zve na III. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven, který se koná ve dnech 20. a 21. října 2016 v Kutné Hoře. Připravovaný workshop je organizován s myšlenkou profesně zaměřeného vzdělávání pracovníků metodických oddělení, jejichž činnost je hodně široká a zahrnuje mnoho oblastí. Třetí pracovní setkání bude zacíleno na právní aspekty práce, vzdělávání, prostor knihoven, standardy knihovnických služeb i podporu knihoven ze strany jejich zřizovatelů. Na tuto problematiku bude pohlíženo optikou úkolů metodiků pověřených i krajských knihoven. Více informací viz http://workshop-pro-metodiky6.webnode.cz/.

Asociace knihoven vysokých škol ČR, Univerzita Karlova a Ústřední knihovna UK pořádají konferenci Bibliotheca academica 2016, letos na téma Vysokoškolská knihovna: prostor pro inspiraci. Akce se uskuteční 8. a 9. listopadu 2016 v prostorách hotelu Krystal Praha. Stránky konference jsou http://www.akvs.cz/event/ba-2016/.

NEUŠLO NÁM

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (oddělení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského) zahájila v září provoz pro veřejnost na nové adrese – ve zrekonstruované budově v ulici Jeruzalémská 12, Praha 1. Slavnostní otevření knihovny proběhlo za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.

Nové prostory má od září také Městská knihovna Zubří. Nachází se v Domě služeb v centru města a návštěvníkům a čtenářům nabízí moderní a bezbariérový prostor, který se oproti původnímu umístění knihovny téměř zdvojnásobil. Vybudování a vybavení nové knihovny stálo cca 5,5 milionu korun.