Hlavní obsah stránky

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka osmá

VĚRA ONDŘICHOVÁ vera.ondrichova@gmail.com

O brandu

Ilustrace Eva KotlandováBrand je silná, rozeznatelná, přitažlivá značka, komplex vnějších a vnitřních hodnot firmy a jejích výrobků nebo služeb. Silný brand chce každý – ale málokdo ho má. Silný brand znamená, že lidé půjdou za vámi, dobrovolně, nebudete je muset stále dokola masírovat – přijďte, máme velké slevy, přijďte, dáme vám dárek.

Na začátku září proběhla konference o designu služeb v knihovnách: Libdesign 2016 (druhý ročník). Mluvilo se o tom, jak knihovnu, její služby, přizpůsobit klientům, inspirativní byly zejména zahraniční příspěvky. Panelová diskuse obrátila pozornost trochu jinam: pojďme chvíli nekopat za jednotlivou knihovnu – velkou, malou, univerzitní, obecní, jakoukoli, byť snaha znát svého klienta a přizpůsobovat mu službu má velký smysl. Pojďme chvíli přemýšlet o tom, co je knihovna jako idea společná všem. Má nějakou sílu? Má nějakou přitažlivost a smysl v dnešní době? Má jasný charakter, ba dokonce osobnost?

Když se sami sebe ptáme, co je knihovna, odpovídáme si „knihy a… ještě něco“. To „něco“ – tušíme – je důležité, skvělé, přitažlivé, ale neumíme to jasně pojmenovat. Je to ten veřejný, zastřešený prostor? Je to ten knihovník, který zná většinu uživatelů? Je to snaha přinášet do města vyšší, nepopovou kulturu? Každá knihovna nese od všeho trochu – a pak jí dojdou slova, když to má o sobě říct. Ještě víc chybí slova, když to chceme pojmenovat pro všechny knihovny společně. Přitom je to na nás. Lidé okolo to za nás dělat nebudou, ti mají své starosti. My musíme říct – a opakovaně, vytrvale, konzistentně říkat – co je na nás to báječné.

První diskuse proběhla. Na začátku úvah o společném brandu nás inspirovala holandská značka de Bibliotheek. Holandská iniciativa sjednotila většinu veřejných knihoven pod jednotnou vizuální identitu: knihovny používají stejné logo s označením de Bibliotheek, stejné barvy a grafické prvky. K dispozici je řada propagačních předmětů s logem, návrhy interiérů a informačních systémů pro knihovny, šablony pro plakáty, letáky i webové stránky. Systém vznikl už v roce 2009. Ale grafická značka není na brandu nikdy to klíčové…

To zásadní je pojmenovat příslib značky – neboli nás, knihoven v ČR. Co nabízíme? V jaké kvalitě? Za jakých podmínek? Jak se u toho budou zákazníci cítit? A pak to opakovat a opakovat a opakovat (třebaže ne vždy stejnými slovy) při každé příležitosti.

Knihovna malá, velká, univerzitní, obecní i odborná, všechny mají/znamenají knihy a k tomu velké přitažlivé zásadní něco. Pojďme si tedy konečně říct, co to je. I za cenu, že mnoho věcí, které máme/znamenáme také, zmiňovat nebudeme. Jeden pořádně slyšitelný hlas je lepší než tisíc rozličných. Za 20 let uvidíme, že to mělo velký smysl.