Hlavní obsah stránky

JAK NA TO: Berounská akademie

IVA STLUKOVÁ studovna@knihovnaberoun.cz

Aktivity zaměřené na vzdělávání dospělých a seniorů mají v českých veřejných knihovnách své pevné místo. Obzvláště v posledních deseti letech přicházejí mnohé knihovny s nejrůznějšími vzdělávacími projekty, o které je obecně velký zájem. Jeden takový projekt jsme spustili také v Městské knihovně Beroun. Berounská akademie, tříletý vzdělávací cyklus, se v červnu letošního roku dočkala svého prvního slavnostního ukončení.

Přednáška PhDr. Zbyňka Dudy v Národní galerii v Praze na téma Významní čeští malíři 19. a 20. století Slavnostní ukončení tříletého cyklu v prostorách Muzea Českého krasu Beroun

V rámci slavnostního ukončení druhého školního roku přednášel patriarcha Československé církve husitské Tomáš Butta Závěrečné foto účastníků prvního ročníku Berounské akademie

Cílem a zaměřením Berounské akademie bylo rozšířit znalosti a poznatky frekventantů z různých oborů, avšak se zvláštním zaměřením na region. Projekt se svou formou nejvíce blíží univerzitě volného času. Účast na přednáškách není omezena věkem, vzděláním ani jinými kritérii. Liší se však tím, že na konci každého školního roku posluchači vyplňují závěrečný test. Autorem myšlenky byl – dnes již starosta města – Mgr. Ivan Kůs. Konkretizace a organizace celého projektu je pak kolektivním dílem berounské nakladatelky Mgr. Marie Holečkové a ředitelky berounské knihovny Mgr. Hany Ludvíkové. Brzy po spuštění projektu bylo jasné, že první ročník rozhodně nebude poslední. A kapacita dalšího ročníku byla také téměř hned naplněna. Co jsme tedy během uplynulých tří let studentům nabídli?

Trojka byla nosným kamenem akademie – tři „školní“ roky rozdělené na tři tematické okruhy po třech přednáškách. V prvním roce se přednášelo na téma malířství, příroda a geologie. Druhý rok byl zaměřený na architekturu, ochranu spotřebitele a liturgii. Poslední rok nabídl témata: významné osobnosti, symbolika historických zahrad a archeologie na Berounsku. Výuka probíhala vždy od září do června (kromě prosince) formou přednášek a exkurzí. Díky nim si studenti užili tzv. výjezdní přednášky. Navštívili například hrad Karlštejn, Národní galerii v Praze, zámek Králův Dvůr či hrad Točník. Kde nejlépe zkoumat historii regionálních památek a životy regionálních osobností než přímo v terénu? Vybrané přednášky byly otevřené i široké veřejnosti a případní zájemci je mohli navštívit po předchozí domluvě a složení poplatku 70 Kč.

Na konci každého roku se konalo jeho slavnostní ukončení za přítomnosti vedení města Beroun ve vybraných reprezentativních prostorách – v kostele sv. Kateřiny v Tetíně, v modlitebně Církve československé husitské v Berouně a v Muzeu Českého krasu v Berouně – s předáním pamětních listů. Na úplný závěr dostali frekventanti také knihu o Berounské akademii, speciálně pro tuto příležitost vydanou. Čím se může Berounská akademie opravdu pyšnit, je výběr lektorů. V tomto směru je významná spolupráce s paní Holečkovou, která disponuje mnohými kontakty. Kromě toho, že zodpovídá za obsahovou náplň celého projektu, zajišťuje také kvalitní lektory. Často se tak jedná o známé osobnosti. Patří mezi ně například historik PhDr. Zbyněk Duda, botanik RNDr. Václav Větvička, geolog doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., PhDr. Vladislav Dudák, patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta, Th.D., a další.

Berounská knihovna získala své první zkušenosti s pořádáním vzdělávacích aktivit pro dospělé. Jsou cenné a převážně pozitivní. Již před prázdninami se další zájemci mohli těšit na nový ročník Berounské akademie, který jsme zahájili v září. Tím však nabídka vzdělávacích aktivit nekončí. Knihovna působí také jako konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku a od dubna nabízí kurzy trénování paměti.

Foto archiv knihovny