Hlavní obsah stránky

Památník písemnictví na Moravě: z výstav pro malé i velké

Text a foto MIROSLAVA ŠUDOMOVÁ sudomova@post.cz

Literární výročí spisovatelky Gabriely Preissové

Literární výročí spisovatelky Gabriely PreissovéLetos v březnu jsme si připomněli 70 let od úmrtí spisovatelky, dramatičky a mimořádně talentované ženy Gabriely Preissové. V rámci tohoto literárního výročí přichystal Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě (pobočka Muzea Brněnska, p. o.) menší výstavu s názvem Gabriela Preissová (1862–1946). V Malé galerii v prostorách benediktinského kláštera se tak návštěvníci mohli seznámit s neobyčejně tvůrčí spisovatelkou (za svůj život napsala více než 60 děl), autorkou realistických dramat, emancipovanou ženou, sportovkyní a sběratelkou lidového umění. Nahlédnout do životních osudů a tvorby autorky Její pastorkyně a Gazdiny robybylo možné do 19. června 2016.

Kurátorky se pokusily výstavní prostory rozčlenit do přehledných tematických celků mapujících důležité životní mezníky G. Preissové a představit též její inspirační zdroje (dětství a životní osudy, poznávání Slovácka, cesta k realistickému dramatu, kulturní vlivy aj.). Expozice dále poodhalila příběhy divadelních zpracování jejích her a představila spisovatelku i jako horlivou sběratelku a cestovatelku (k vidění byla ukázka krojů, výšivek, šátků, kraslic a malovaného porcelánu).

Cílem výstavy bylo přiblížit autorčinu tvorbu zejména středoškolským studentům a gymnazistům. S podporou edukačních prvků a díky přístupnému zpracování, které navazovalo na vzdělávací program škol (za pomoci audioukázek opery, kvizu v podobě spisovatelčina dopisu, skládaček…), se to – podle příznivé reakce mladší i starší generace – podařilo.

Dobrodružství abecedy – hravá a inspirující výstava

Od konce března Památník dále připravil interaktivní výstavu pro malé i velké návštěvníky s názvem Dobrodružství abecedy, která přibližuje historii abecedy, příběh znaků, značek, piktogramů a fonogramů, a představuje vývoj světového i našeho písemnictví.

Výstava Dobrodružství abecedyV prostorách refektáře benediktinského kláštera se setkáte například s uzlovými značkami, vrubovými hůlkami nebo klínovým písmem Sumerů. Také se můžete seznámit se vznikem diakritického pravopisu, s Komenského živou abecedou i obrozeneckou slovotvorbou. Svět písmenek je obohacen o repliky klínopisných tabulek, voskových psacích destiček nebo indiánského kipu. Najdete zde též hravé a pracovní koutky doplněné tiskátky s hlaholskými znaky, různými puzzle sestavami a mnohými dalšími grafickými a tvořivými aktivitami. Děti si mohou vyzkoušet psaní na různých typech psacích strojů a použít i stroj určený pro Braillovo písmo, což se setkává s velkou zvídavostí a nadšením.

K výstavě je připraven velmi zajímavý a poutavý program (pro mateřské školy ABCD kočka přede, pro I. stupeň Putování za písmenky a pro II. stupeň Písmo napříč staletími), kde se žáci a studenti – s pomocí lektorů a speciálních výukových listů – seznamují s psaným textem a světem literatury. Při poznávání knižní dětské produkce si může malý návštěvník vykreslit středověkou iniciálku nebo napsat svůj vzkaz na stroji, popřípadě přilepit vlastní postřeh na velký „vzkazovník“. Tato hravá a poučná výstava trvá do 30. října 2016 a má obrovský potenciál zaujmout jak školní kolektivy, tak rodiny s dětmi.