Hlavní obsah stránky

Nevidět neznamená nežít! FriendlyVox pro knihovny

ROBERT ŠTĚRBA Robert.Sterba@turboconsult.cz

V České republice máme podle posledního šetření Českého statistického úřadu více než 102 000 osob s vážným zrakovým znevýhodněním. Jsou to lidé různého věku, vzdělání a mají různé životní příběhy. Jedno mají ale společné. Chtějí žít plnohodnotný život a nechtějí být vyčleněni někam na okraj společnosti. Pracují, studují, věnují se zájmovým činnostem. Přes veškerou svoji vitalitu a entuziasmus jsou však věci, se kterými si neporadí a u nichž potřebují asistenci.

Tímto způsobem bychom mohli shrnout pohnutky veřejných knihoven a spolupracující společnosti TurboConsult, s. r. o., které vedly ke vzniku projektu FriendlyVox pro knihovny. FriendlyVox? Co je to FriendlyVox? Prostým překladem dostaneme sousloví „přátelský hlas“. A přesně o to jde. FriendlyVox je ozvučený portál, který umožňuje zrakově znevýhodněným osobám jednoduše pracovat se službami internetu. Jedná se o řešení, které funguje na principu cloudu. To znamená, že není třeba instalovat a udržovat žádný složitý software přímo na počítači. Stačí se pouze ke službě připojit prostřednictvím internetového prohlížeče Google Chrome. Samotná služba pracuje na vzdálených serverech, proto nezatěžuje počítač, přes který je využívána.

Tolik technických údajů… Kde se ale FriendlyVox vzal? Za vznikem služby stojí společnost TurboConsult. Jedná se o významnou vývojářskou firmu, která patří mezi dlouholeté dodavatele bankovních informačních systémů v České republice. Zakladatel a majitel společnosti Vladimír Jareš má však osobní zkušenosti se světem zrakově znevýhodněných. Syn pana Jareše Honza je od narození nevidomý. Dnes už je to chlap jako hora. Vystudoval Pražskou konzervatoř – jako první nevidomý, ve společnosti vidících spolužáků. Jeho vzdělání a nemalé hudební nadání mu dnes umožňuje pracovat a vydělávat si jako pianista a zpěvák. Se svojí kapelou koncertuje po celé zemi, ale má za sebou také řadu vystoupení za hranicemi České republiky. Samotné studium však nebylo nic jednoduchého. Honza musel překonávat překážky, o kterých se jeho spolužákům ani nezdálo. Jednou z největších výzev byla práce s počítačem. Jen si to zkuste, na chvíli zavřít oči a napsat si tak e-mail nebo najít informaci na internetu. Není to vůbec jednoduché. Bez tak zvaných asistivních technologií1 je to dokonce naprosto nemožné. A tak se Honza vydal na dlouhou a složitou cestu učení se programů NVDA a JAWS. Znamenalo to naučit se stovky příkazů a klávesových zkratek. Zakoupení této pomůcky bylo navíc velice nákladné (počítač vybavený odečítačem JAWS stojí cca 100 000 korun). U Jarešů tohle všechno zvládli, ale v hlavě majitele vývojářské firmy zůstala řada nezodpovězených otázek. Opravdu musí být práce s asistivní technologií pro nevidomé lidi tak složitá? Je nezbytné, aby si nevidomý musel pořizovat tak drahé zařízení? A aby ho musel nosit všude s sebou, protože jiné běžně vybavené počítače nemůže použít? A opravdu musí být každý nevidomý současně expertem v oboru výpočetní techniky? Což není možné udělat vše méně náročné pro uživatele? Odpovědí na tyto otázky se po několika letech vývoje stal FriendlyVox.

Služba FriendlyVox byla představena 13. 11. 2014, tedy na Den nevidomých. Již od počátku bylo jasné, že se jedná o mimořádný projekt, čemuž odpovídal také zájem médií. Uživatelé byli zprvu skeptičtí a FriendlyVox se musel hodně snažit, aby si získal jejich důvěru. Ale podařilo se. Dnes již těžko najdete člověka, který se orientuje v problematice asistivních technologií, a FriendlyVox by neznal. Do projektu se postupně zapojily také servisní organizace, které poskytují služby nevidomým občanům. Mezi ty nejdůležitější patří TyfloCentra, TyfloServis a odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. V současnosti existuje v rámci celé ČR hustá síť pracovišť, která nabízejí servisní a poradenské služby týkající se FriendlyVoxu. Počet uživatelů se zvyšuje každým dnem a FriendlyVox roste a sílí.

Doposud jsme mluvili jen o České republice. FriendlyVox je však projektem, který má mezinárodní přesah. Ke službě je možné přistoupit z kteréhokoli místa na světě, kde je k dispozici internetové připojení. Služba má řadu uživatelů z Číny, Ruska, USA, zemí Jižní Ameriky či Afriky. Jsou to právě chudé rozvojové země, kde může FriendlyVox osvědčit svoje kvality a pomáhat i tam, kde uživatelé nemají prostředky potřebné pro zakoupení tradičních kompenzačních pomůcek. Lokalizace do hlavních světových jazyků je proto samozřejmostí. Služba mluví českým, slovenským, anglickým a německým jazykem, další jazykové verze se připravují. Některé části FriendlyVoxu (například Wikipedie) mluví již dnes francouzsky, italsky, španělsky, ale také například čínsky a korejsky.

Pokud jsme už začali s popisem funkcí, asi by bylo dobré říci, co konkrétně FriendlyVox umí. Tak tedy – služba umožňuje práci s e-mailovým klientem. Má všechny základní funkce, na které jste zvyklí například z Outlooku, a něco málo navíc (příjem, čtení, odesílání, vyhledávání, práce s přílohami a podobně). Mail je navíc propojen s ostatními službami FreindlyVoxu, proto uživatel může snadno odeslat například odkaz na zajímavý článek z novin nebo na bezva video z Youtube. Zpřístupněny jsou také zpravodajské servery. Mezi ty české patří novinky.czidnes.cz nebo například Blesk. K dispozici jsou ale také slovenské, německé a anglické zpravodajské servery. Do projektu je zapojena i společnost Mafra, proto je možné přečíst si zde denní tisk – momentálně se jedná o Lidové noviny a MF Dnes, včetně regionálních verzí. Zajímavou funkcí je také archiv denního tisku, který umožňuje ohlédnout se za zajímavými událostmi až sedm dní zpětně. Systém umožňuje poslech asi 1000 rádií, která jsou přehledně uspořádána podle toho, v jakém jazyce vysílají, ale také podle žánru, který vysílají. Mimo to lze ve stanicích také fulltextově vyhledávat. Již dříve jsme se zmínili o Youtube. Také tento bezbřehý oceán informací a zábavy je uživatelům plně přístupný. Řada funkcí Youtube je nevidomým osobám k dispozici pouze prostřednictvím FriendlyVoxu – klasické odečítače si s touto důležitou součástí internetu moc nevědí rady. Další součástí služby je zpřístupnění otevřené encyklopedie s názvem Wikipedie. „Wiki“ je fenoménem a důležitým zdrojem informací. Uživatelé zde mohou najít podklady nutné pro studium, ale například také informace o městě, které se chystají navštívit, nebo zde najdou vysvětlení pojmů, které někde zaslechnou a netuší, co znamenají.

FriendlyVox dále umožňuje pracovat s kontakty, překladačem, tvořit a ukládat si poznámky. Umí najít předpověď počasí stejně jako vyhledat v jízdním řádu vhodný vlakový či autobusový spoj, kterým se uživatel dostane do cíle své cesty. Poví vám také, co bude v televizi, a pokud se budete nudit, zahraje si s vámi třeba pexeso. Do budoucna toho ale bude mnohem víc. V plánu je například zpřístupnění Facebooku či Skypu. Projekt směřuje i k dalším často využívaným internetovým službám. Jedním z velkých problémů, které nevidomé lidi trápí, je obsluha bankovního účtu přes internet. Teoreticky je problém vyřešen, aplikace internetového bankovnictví splňují (minimálně u některých bank) formální požadavky přístupnosti pro zrakově postižené, takže odečítače jsou schopny s těmito aplikacemi pracovat. Prakticky ale tuto možnost využívá pouze zlomek zrakově postižených, naprostá většina zájemců a potenciálních uživatelů si na tuto cestu pro její složitost netroufne. Koncept, na kterém je postaven FriendlyVox, zde umožní mnohem jednodušší řešení, které zvládne většina zrakově postižených. Podobně zajímavá je možnost jednoduchého nákupu potravin a jiného zboží z domova prostřednictvím ozvučených e-shopů. Asi si umíte představit, o jak významnou pomoc půjde; a pokud ne, tak zavřete oči a pusťte se na dobrodružnou výpravu mezi regály vašeho supermarketu.

Nyní tedy máme rámcovou představu o tom, co je FriendlyVox a jaká je jeho filozofie. Zřejmě se už také objevují obrysy projektu FriendlyVox pro knihovny. Jenomže když se podíváme na rozsah projektu a množství služeb, které přináší, je jasné, že to bude velmi drahé. A knihovny musejí každou korunu obrátit dvakrát, než ji investují. A tady přichází další fantastická vlastnost služby FriendlyVox – je poskytována zdarma (tedy koncovým uživatelům, i knihovnám)! Je zřejmé, že vývoj a provoz služby „něco“ stojí. Náklady prozatím nese plně společnost TurboConsult. Již nyní se ale konkretizuje spolupráce s dalšími společnostmi a nadacemi, které se na projektu chtějí podílet. Můžeme tedy s jistotou prohlásit, že služba bude poskytována zdarma i nadále.

Když tedy nemusíme myslet na peníze, jak to funguje? Co je potřeba udělat pro to, aby se knihovna mohla k projektu připojit? Je to velmi jednoduché. Stačí napsat e-mail na adresu fvox@turboconsult.cz. Ozve se vám pracovník společnosti TurboConsult, který následně přijede a přímo u vás provede přípravu nastavení počítačů pro práci s FriendlyVoxem. Současně také proškolí váš personál tak, aby byl schopen se službou pracovat, ale především aby byl schopen pomoci nevidomým uživatelům. Každý ozvučený počítač bude opatřen nálepkou, aby bylo zřejmé, že se jedná o zařízení zpřístupněné nevidomým osobám. Vstup do knihovny bude označen podobným způsobem. Do budoucna také vznikne databáze knihoven, které jsou vstřícné k nevidomým uživatelům. Ale vlastně ne pouze nevidomým. FriendlyVox pomáhá při práci i dalším skupinám osob – seniorům, lidem s dyslexií, s poruchou pozornosti a hyperaktivitou apod.

První veřejné knihovny se již k projektu připojují. Můžeme jmenovat Městskou knihovnu Třebíč, Městskou knihovnu Jihlava nebo Městskou knihovnu Dačice. Tam všude již nálepky s obláčkem a nápisem FriendlyVox naleznete. Cíl projektu je ale podstatně ambicióznější. FriendlyVox by měl být k dispozici nevidomým uživatelům v naprosté většině knihoven. Pokud se tak nevidící člověk ocitne ve kterémkoli městě či obci, měl by vědět, že knihovna je jeho přítelem a zdrojem informací.

Věříme, že projekty, jako je tento, mají smysl. Veřejné knihovny vědí, že zdravotní hendikep není diskvalifikačním kritériem, a rády přispívají k boření bariér mezi lidmi. Vždyť také proto zde společně jsme.

 

1 Asistivní technologie zahrnují pomůcky a služby, které pomáhají lidem s hendikepem posílit oslabené fyzické nebo duševní funkce (pozn. red.).