Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BENT, Moira J. Practical tips for facilitating research. [Praktické tipy pro snadný výzkum.] London: Facet Publishing, 2016. xii, 263 stran: ilustrace. Practical tips for library and information professionals.

ISBN 978-1-78330-017-4

Kl 40.315

FRIEDMAN, Alon. Statistics for library and information services: a primer for using open source R software for accessibility and visualization. [Statistika pro knihovnické a informační služby: návod pro použití otevřeného software pro přístupnost a vizualizaci.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2016. xvi, 355 stran: barevné ilustrace, tabulky.

ISBN 978-1-4422-4992-9

Kq 40.287

Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May – 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku: sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1. června 2016 v Brně. Brno: Moravian Library in Brno, 2016. 476 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-7051-216-6

Kfd 40.355

MATTHEWS, Joseph R. Research-based planning for public libraries: increasing relevance in the digital age. [Plánování pro veřejné knihovny na základě výzkumu: rostoucí význam v digitálním věku.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado; Oxford, England: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2013. xv, 207 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-61069-007-2

Kf 40.295

Architektura knihoven

CHARBONNET, Lisa. Public library buildings: the librarian’s go-to guide for construction, expansion, and renovation projects. [Budovy veřejných knihoven: příručka knihovníka pro projekty výstavby, rozšíření a rekonstrukce.] Santa Barbara, California; Denver, Colorado: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2015. xiv, 220 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4408-3858-3

Aac 40.293

PRIZEMAN, Oriel. Philanthropy and light: Carnegie libraries and the advent of transatlantic standards for public space. [Filantropie a světlo: Carnegieho knihovny a nástup transatlantických norem pro veřejný prostor.] Farnham; Burlington: Ashgate, 2012. xxii, 235 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-4094-2798-8

Aa 40.314

Sítě knihoven

NOVOTNÁ, Eva. Klementinské pověsti. 2. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015. 19 stran: ilustrace, portréty.

ISBN 978-80-7050-651-6

Za 9.858/B

SKLENÁŘ, Karel a kol. Velká kniha o Národním muzeu. Praha: Národní muzeum, 2016. 293 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-80-7036-476-5

Tde 40.353

Vzdělávání knihovnických a informačních pracovníků

BLANCHET, Helen, Christ POWIS a Jo WEBB. A guide to teaching information literacy: 101 practical tips. [Příručka k výuce informační gramotnosti: 101 praktických tipů.] London: Facet Publishing, 2012. ix, 262 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-85604-659-6

V 40.306

Libdesign: poznávání, analýza, design, testování: 35 metod pro lepší služby. Brno: Masarykova univerzita, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2015. 35 karet + 1 příručka.

V 40.305

KNIHOVĚDA

JURASCHKO, Bernd. Praxishandbuch Urheberrecht für Bibliotheken und Informationseinrichtungen. [Praktická příručka autorských práv pro knihovny a informační střediska.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2015. xi, 273 stran: ilustrace. Reference.

ISBN 978-3-11-034669-5

Xd 40.323

STEJSKALOVÁ, Eva. Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum; Národní muzeum, 2015. 346 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh: faksimile.

ISBN 978-80-246-2613-0 (Karolinum)

ISBN 978-80-7036-431-4 (Národní muzeum)

Xb 40.272

Studie o rukopisech. XLV, 2015. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR: Komise pro soupis a studium rukopisů, 2015. 349 stran: ilustrace.

ISBN 978-80-8778245-3

Xaa 40.278

Připravila EVA MACKOVÁ