Hlavní obsah stránky

Setkání zástupců knihovnických časopisů v Brně

Panelová diskuse redaktorůOd devadesátých let minulého století u nás periodik zaměřených na knihovnictví a informatiku přibylo; více či méně se liší svou konkrétní oborovou profilací, regionálním záběrem, periodicitou a formální podobou. Díky iniciativě kolegů z Moravské zemské knihovny se v květnu setkali u příležitosti 30. výročí založení jejího regionálního časopisu Duha zástupci jednotlivých redakcí v kultivovaném, vzdušném a příjemném prostředí hostitelské brněnské knihovny.

Pozvání přijali redaktoři periodik s celorepublikovou i regionální působností a kolegyně z Centra vědecko-technických informací Slovenské republiky v Bratislavě svojí účastí dodaly akci dokonce mezinárodní rozměr.

Za přímým cílem setkání, kterým bylo bližší poznání a navázání užších kontaktů mezi redakcemi, stál také dlouhodobější záměr – zmapovat trendy v oblasti vydávání knihovnických časopisů, koordinovat široký záběr publikačních aktivit tak, aby škála knihovnických a informačních periodik pokryla co nejúplněji danou oborovou oblast.

V úvodu setkání zazněl krátký, o to však informacemi nabitější příspěvek ředitele MZK prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D. Ten zcela v souladu se svojí manažerskou funkcí během několika minut vyzdvihl význam knihovnických časopisů, představil vizi jejich rozvoje v evropském kontextu a vysypal z rukávu náměty, které pak, také v souladu s logikou věci a redaktorskou prací, mohou účastníci setkání sledovat a rozpracovávat během dalších měsíců a let. Tomáš Kubíček vyzval zástupce periodik k vystoupení z úzkého oborového zaměření směrem k mezioborovým tématům. Za všechny další inspirující náměty jedna ilustrativní dvojotázka k zamyšlení: Víme, jaké jsou stabilní funkce knihoven v měnícím se světě? Mohou na nich knihovnická periodika společně stavět?

Z výstavy k 30. výročí vzniku časopisu Duha – 1Dopoledne měli účastníci setkání příležitost vyslechnout dva příspěvky. První se týkal analýzy oborových časopisů z let 2009–2014, kterou zpracovala PhDr. Renáta Salátová z NK ČR. Ve svém vystoupení předložila a okomentovala srovnávací tabulky s údaji o devíti celostátních, devíti regionálních knihovnických periodikách a devíti ostatních, která se knihovnictví věnují okrajově. Ve druhém příspěvku prezentoval Mgr. Leoš Verner z redakce odborných titulů společnosti Ambit Media, a. s., své zkušenosti s publikováním odborných periodik. Poukázal na klady a upozornil na některé nedostatky zastoupených knihovnických časopisů. Připomněl důležitá východiska pro jejich vydávání – mít vždy na mysli, co potřebují čtenáři, co je zaujme na první pohled; klást si otázky, pro koho je časopis určen, co a jak chce sdělit.

Hlavní část setkání měla formu panelové diskuse, ve které zástupci vybraných periodik (Bulletin SKIPČtenářDuhaInflowITlibKnihovna: knihovnická revue a Knihovna+) představili zaměření „svého“  časopisu, předkládali vize a představy pro bližší i vzdálenější budoucnost a hovořili také o konkrétních otázkách, které v současnosti řeší. Zazněla například témata: jak získat kvalitní zpětnou vazbu od cílové skupiny, elektronická vs. tištěná forma časopisu, zaměření periodik – případný tematický přesah do jiných oborů, zviditelňování na sociálních sítích, finanční zajištění, poskytování prostoru pro inzerci; u periodik pro vědecké a odborné pracovníky se pak diskutovalo také o otázkách publikování s otevřeným přístupem a posuzování kvality časopisů prostřednictvím recenzního řízení či zařazení do citačních databází. V diskusi, do které se zapojili i další účastníci, se ukázalo, že se do jisté míry odlišují témata k řešení u časopisů pro vědeckou a odbornou obec od témat časopisů zaměřených na širší odbornou veřejnost. Zároveň se potvrdilo, že existují i témata společná. Účastníci setkání vyjádřili potřebu i ochotu více spolupracovat a pravidelně se každoročně scházet právě při hledání odpovědí na společné otázky, dohodli se také na konkrétních krocích v této oblasti.

Díky ochotným hostitelům měli poté všichni možnost prohlédnout si knihovnu a výstavu uspořádanou ke 30. výročí založení časopisu Duha. Expozicí provázela vedoucí redaktorka časopisu Mgr. Jana Nejezchlebová. S viditelnou péčí připravovaná výstava probíhala v prvním patře na chodbě knihovny a ještě během prohlídky doznívala témata předchozí diskuse. To svědčí o přínosu setkání pro účastníky a je příslibem užitečnosti obdobných akcí i v dalších letech.

Z výstavy k 30. výročí vzniku časopisu Duha – 2 Z výstavy k 30. výročí vzniku časopisu Duha – 3

Dozvuky z redakce Čtenáře (a z vlaku Brno–Praha):

Jet „na otočku“ do Brna bylo sice trochu náročné (hlavně ráno!), ale vyplatilo se. Přimělo nás zamyslet se nad některými otázkami a tématy, které jsou pro nás aktuální – například profilace časopisu, užitečnost tematické duplicity jednotlivých periodik, prospěšnost informování knihovnické čtenářské obce z více oborových periodik, případně i vzájemný konkurenční tlak.

PAVLA VLKOVÁ vlkova@svkkl.cz

Foto archiv MZK a archiv redakce

 

Diskuze ke článku "Setkání zástupců knihovnických časopisů v Brně"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.