Hlavní obsah stránky

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Roudnice – ocenění z více stran

Není úplně běžné, že příspěvek o knihovně do Čtenáře napíše starosta obce. V Roudnici to jde. Příznivou situaci dokresluje i pohled metodičky pověřené knihovny. Být paní knihovnicí, jemně se rdím – oba ji chválí a oceňují. Zájem, pracovitost, spolupráce – to je roudnický recept na živou obecní knihovnu.

Nejprve knihovna z pohledu místního starosty…

Foto archiv knihovnyObec Roudnice je součástí Královéhradeckého kraje. Rozprostírá se podél silnice vedoucí z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Na délku měří tři kilometry a uprostřed stojí budova obecního úřadu. Součástí této budovy je také knihovna. V obci žije 650 obyvatel a z nich každý šestý je aktivní čtenář. Máme totiž velké štěstí na knihovnici, kterou je paní Ivana Novotná. Ta navázala před lety na svoji předchůdkyni, nadále rozvíjí knihovnu a přetváří ji na moderní kulturní stánek, který svým působením oslovuje všechny generace.

Její práce nezůstala nepovšimnuta a knihovna byla v roce 2015 v rámci soutěže Vesnice roku oceněna hejtmanem Královéhradeckého kraje jako nejúspěšnější v našem kraji.

Paní knihovnice aktivně spolupracuje s obcí, přichází s nápady, jak ještě lépe využít prostory knihovny, ale i celého obecního úřadu. Její aktivita nekončí prací knihovnice, vede kroužek keramiky pro děti, spolupracuje s mateřskou školou, pořádá čtení v knihovně či cestopisné přednášky, pomáhá při zajištění sportovních aktivit pro děti, pro seniory připravuje kurzy trénování paměti, rozvíjí spolupráci s Univerzitou třetího věku… – to vše v budově obecního úřadu. Střední generaci jsem vynechal záměrně, neboť tam má paní knihovnice velkou oporu. Díky jejímu přístupu k lidem se knihovna stala nejen kulturním centrem ve smyslu zprostředkování knih, ale i místem setkávání. Místem, kde se lidé zastaví, najdou čas si popovídat, rozebrat to, co je trápí, nebo naopak to, co je těší. Knihovna se stala nedílnou součástí života v naší obci.

Nápaditost a energie paní Novotné jsou znát i v její roli šéfredaktorky Roudnického zpravodaje. Koordinace, propagace a realizace (za spolupráce místních spolků) obecních aktivit – to je další tvář naší paní knihovnice. Ať se podíváte, kam se podíváte, všude je znát její přítomnost – vývěsky, webové stránky obce a knihovny, již zmíněný zpravodaj. Za tím vším hledejte skromnou ženu. Ženu, která při pochvale klopí zrak a usmívá se.

Díky podpoře Knihovny města Hradce Králové a využití jejího výměnného fondu má i naše knihovna k dispozici aktuálně žádané tituly (literaturu pro děti a mládež, školní četbu, knihy pro studium, pro volný čas a zábavu). Metodické vedení ze strany jak městské, tak krajské knihovny je přínosné. Ukazují nám cestu, jak se dále rozvíjet, jakým směrem jít.

Obec Roudnice si velmi váží spolupráce se svou obecní knihovnou a v rámci svého rozpočtu ji pravidelně každoročně podporuje v jejím rozvoji. Představa stagnace, případně úpadku knihovny v obci je nemyslitelná. Vždyť knihy nám přinášejí příběh, naději, ale i ponaučení a budoucnost. Bylo by krátkozraké podporu knihovny odmítat.

Paní Novotná je aktivní i mezi knihovníky v našem regionu: pořádá, případně spolupořádá setkání knihovníků – jak při různých tvůrčích workshopech, cyklovýletech, relaxačních aktivitách, tak při odborné diskuzi. Knihovna je zapojena do celostátních akcí, jakými jsou Březen – měsíc čtenářůTýden knihoven atd.

Knihovna je taková, jaký je její pán (v našem případě paní). Máme velké štěstí, že naší knihovně vládne osoba, která má svoji práci ráda. Z její práce to je cítit. Přijďte zakusit to teplo, které okolo sebe vytváří. Stojí to za to.

SVATOPLUK KNĚŽOUR ouroudnice@iol.cz

 

… a očima metodičky pověřené knihovny

O roudnické knihovně se píše snadno. Je to totiž jedna z nejlepších malých obecních knihoven s neprofesionálním knihovníkem v okrese Hradec Králové. Pan starosta má ve všem pravdu. Jeho slova jen trochu doplním. I obecní úřad má na tom, jak funguje knihovna, lví podíl a mimo skromné knihovnice má Roudnice i skromného starostu.

Knihovna v obci byla založena v roce 1930. Momentálně je umístěna v prvním patře bývalé školy, kde sídlí obecní úřad, jsou zde prostory pro akce spolkové, obecní i ty knihovnické. Objekt byl v roce 2006 zrekonstruován a v té době prošel velkou změnou i interiér knihovny. Vnitřní zařízení vyrobil na míru místní řemeslník podle společného návrhu knihovnice a místostarostky. Ty se snažily, aby zařízení knihovny bylo maximálně funkční, solidní, ale přitom barevné a hravé – to vše dohromady. Knihovnu totiž tvoří jen jedna velká místnost, která slouží zároveň dětem i dospělým čtenářům. A těm všem musí být v knihovně dobře.

Knihovna využívá automatizovaný knihovní systém Clavius a jsou v ní dvě veřejné internetové stanice. Zájemců o internet v knihovně je sice zatím stále dost, ale využití upadá (to je přirozený vývoj a můžeme ho sledovat vlastně ve všech knihovnách).

V obci není základní škola, pouze mateřská. A spolupráce s ní jen kvete. Děti z mateřinky chodí do knihovny pravidelně a spousta akcí v knihovně je zaměřena právě na ně. Výčet aktivit knihovny pana starosty pochopitelně není úplný. Například se poměrně okrajově zmiňuje o tom, že paní knihovnice má vedle knížek ještě jednoho velkého koně. Tím je keramika a paní Novotná v obci vede již léta keramické kroužky pro různé věkové skupiny zájemců jak z Roudnice, tak i z okolních obcí. Děti z mateřské školy dopoledne, odpoledne školáci, večer dospělí. Není to jediný případ, kdy se další koníček knihovníka ve druhé vlně volně zúročí v knihovně.

Paní knihovnice má ráda, když je v knihovně rušno, když se stále něco děje. A tak si tu svou knihovnu vede tak, aby rušno bylo. Při jednom rozhovoru prozradila, že nemá ráda statistiku a vykazování jako takové. Z pohledu toho, kdo statistiku dále zpracovává, ale musím Roudnici pochválit. Vše je vzorně zpracované a odevzdané v termínu. Přála bych si víc takových knihovníků. Paní knihovnice má na práci v knihovně jasný názor: Nejdůležitější zůstává dobrá nabídka knih. K tomu musíte přidat zajímavé věci. Tím se myslí zajímavé akce, které přitáhnou lidi. Opakujme to, co se osvědčilo, a rozhlížejme se po inspiraci, co realizovat příště.

Musím zmínit ještě jednu záležitost, ve které je Roudnice a její knihovna hodně zainteresovaná. Mikroregiony jsou v republice běžnou záležitostí. Vznikají za účelem nějakého společného cíle, kterého se podaří snáze dosáhnout, když o něj bude usilovat větší celek než jen malá samotná obec. Jedním z mikroregionů na Královéhradecku je i Mikroregion Urbanická brázda (MUB), do kterého patří také obec Roudnice. Tento mikroregion získal dotaci Královéhradeckého kraje na projekt Program obnovy venkova 2007, ze kterého bylo možné realizovat i kulturní akce. Zajiskřila myšlenka: kultura, to je přeci knihovna! Přímo z Roudnice pak vzešel nápad sezvat knihovníky obcí celého mikroregionu a společně plánovat kulturní aktivity pro celý mikroregion pod jednou hlavičkou. Akce byly částečně hrazeny z dotace a částečně z rozpočtů zapojených obcí. Tento začátek byl dobrým východiskem pro získání kontaktů, navázání osobních vztahů, přátelství… Protože nyní, ale již bez krajské dotace, spolupráce knihoven pokračuje. Knihovníci se scházejí, společně plánují a též realizují. V prvních letech jejich spolupráce bylo cílem hlavně poznávat okolní obce, a to nejen formou exkurzí v sousedních knihovnách – prostě zjistit, co zajímavého se děje u sousedů. Nyní se zaměření trochu posunulo. Protože se knihovny a jejich pracovníci celý rok starají zejména o blaho čtenářů, nemají často čas sami na sebe. Aktivity knihovníků MUB se tedy nyní soustředí na to, jak udělat něco také pro sebe – uspořádat akci pro knihovníky. Společně vždy naplánují téma, kterému se pak věnují celý rok. V roce 2015 bylo tématem Za zdravou výživou, v roce 2016 série aktivit pokračuje tematikou Zdravý životní styl aneb Relaxace nejen s knihou. (O akcích knihovníků MUB lze najít informace na http://citarnicka.blog.cz/rubrika/knihovnici-mub-akce.) Knihovny tohoto mikroregionu patří k těm nejlepším v celém okrese Hradec Králové.

KATEŘINA HUBERTOVÁ hubertova@knihovnahk.cz

 

Diskuze ke článku "KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Roudnice – ocenění z více stran"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.