Hlavní obsah stránky

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

BALÍKOVÁ, Marie a kol. Interoperabilita v paměťových institucích: INTERPI. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015. 104 stran: barevné ilustrace.

ISBN 978-80-7050-658-5

Kga 34.344

Handbuch der Bibliotheken 2015: Deutschland, Österreich, Schweiz / Redaktion: Marlies Janson, Helmut Opitz. [Adresář knihoven 2015: Německo, Rakousko, Švýcarsko.] 21. Ausgabe. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2015. xvi, 634 stran.

ISBN 978-3-11-040486-9

Kc 40.327

International standard ISO 16439 – Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries. [Mezinárodní norma ISO 16439 – Informace a dokumentace – Metody a postupy pro posuzování vlivu knihoven.] Geneva: ISO, 2014. vi, 82 stran.

Kk 40.354

VÍCH, Šimon. Transformace programu Veřejné informační služby knihoven: inspirace ve strukturálních fondech Evropské unie: magisterská diplomová práce / vedoucí práce Vít Richter. Brno, 2012. 148 listů, 4 nečíslované listy, 5 listů: grafy, tabulky.

Kff 40.261

Organizace knihovních fondů

Classification & ontology: formal approaches and access to knowledge: proceedings of the international UDC seminar, 19-20 September 2011, The Hague, The Netherlands, organized by UDC consortium, The Hague / edited by Aida Slavic & Edgardo Civallero. [Klasifikace a ontologie: formální přístupy a přístup ke znalostem: materiály z mezinárodního semináře MDT, 19.–20. září 2011, Haag, Nizozemsko, organizovaného konsorciem MDT v Haagu.] Würzburg: Ergon Verlag, 2011. x, 318 stran: ilustrace.

ISBN 978-3-89913-865-8

Of 40.213

Sítě knihoven

Encyclopedia of archival science / edited by Luciana Duranti, Patricia C. Franks. [Encyklopedie archivnictví.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2015. x, 454 stran: ilustrace.

ISBN 978-0-8108-8810-4

Tm 40.283

HRBÁČOVÁ, Jana a Rostislav KRUŠINSKÝ, eds. Chrám věd a múz: 450 let Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Muzeum umění Olomouc, 2016. 390 stran: ilustrace, mapy, plány, faksimile.

ISBN 978-80-7053-311-6 (Vědecká knihovna v Olomouci)

ISBN 978-80-88103-05-9 (Muzeum umění Olomouc)

Ta 40.329

KORHOŇ, Miloš a Tereza VINTROVÁ, eds. Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 stran: ilustrace, portréty, plány, faksimile.

ISBN 978-80-7053-310-9

Ta 40.330

Služby knihoven

HERNON, Peter, Ellen ALTMAN a Robert E. DUGAN. Assessing service quality: satisfying the expectations of library customers. [Posuzování kvality služeb: uspokojení očekávání uživatelů knihovny.] Third edition. London: Facet Publishing, 2015. xiii, 218 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-059-4

S 40.318

KERKMANN, Friederike a Dirk LEWANDOWSKI, Hrsg. Barrierefreie Informationssysteme: Zugänglichkeit für Menchen mit Behinderung in Theorie und Praxis. [Přístupné informační systémy: dostupnost pro osoby se zdravotním postižením v teorii a praxi.] Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2015. viii, 283 stran: ilustrace. Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, Band 6.

ISBN 978-3-11-033709-9

Sbd 40.324

KING, David Lee. Managing your library’s social media channels. [Práce se sociálními médii ve vaší knihovně.] Chicago: ALA TechSource, 2015. 35 stran: ilustrace. Library technology reports, vol. 51, no. 1.

ISBN 978-0-8389-5949-7

Se 9.870/B

KNIHOVĚDA

HORVÁTH, László Gy. Book market in Hungary 2015 / based on by István Bart and Péter László Zentai. [Knižní trh v Maďarsku 2015.] Budapest: Hungarian Publishers’ and Booksellers’ Association, 2015. 56 stran.

Xc 9.871/B

HOWSAM, Leslie, ed. The Cambridge companion to the history of the book. [Cambridgeský průvodce dějinami knihy.] Cambridge: Cambridge University Press, 2015. xii, 284 stran: ilustrace, 1 faksimile. Cambridge Companions to Literature.

ISBN 978-1-107-62509-9

Xa 40.320

Připravila EVA MACKOVÁ

 

Diskuze ke článku "NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.