Hlavní obsah stránky

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna v Městečku Trnávce

JITKA STENZLOVÁ knihovna.trnavka@mtrnavka.cz

Foto archiv knihovnyJsme obyčejná venkovská knihovna v neobyčejně příjemném prostředí. Městečko Trnávka je obec ležící sedm a půl kilometru jihovýchodně od Moravské Třebové. Významnou památkou je zřícenina hradu Cimburk, jehož historie se datuje od roku 1280. V obci je evidováno dvanáct částí obcí, celkem s asi 1500 obyvateli.

Obecní knihovna zažila ve své zhruba osmdesátileté historii několik působišť. Poslední stěhování v roce 2012 proběhlo pomocí živého řetězce dětí místní ZŠ a MŠ do nových prostor v Obecním domě, v nově zrekonstruované budově stoleté mlékárny. Knihovna se nachází v prvním patře, bezbariérový přístup je zajištěn výtahem. Knihovna má 112 m2 plochy k užívání, tvoří ji dvě propojené místnosti a sklad se zázemím pro knihovnici. Menší místnost slouží dětským čtenářům, kromě knížek je zde i dětský koutek s kobercem a spousta obrázků, polštářů, hraček. Pro dospělé návštěvníky je určena vstupní „hala“ knihovny, kterou tvoří hlavně regály plné knih. Naší velkou chloubou je výpůjční pult, který jsme si postavili z vyřazených knih. Po schodech nahoru mohou návštěvníci knihovny vystoupat do galerie knihovny. Tento upravený podkrovní prostor využíváme nejen jako čítárnu, ale především zde pořádáme výstavy a přednášky (a také je to ideální noclehárna pro tradiční Noc s Andersenem).

Pryč jsou ty časy, kdy jsme při půjčování knížek hledali v zásuvkách plných knižních lístků a pak čekali na jejich orazítkování… I naše knihovna je už čtrnáct let v tomto směru moderní a díky programům RISK a VISK je vybavena technikou s knihovním systémem Clavius. Uživatelům nabízíme tři počítače s internetovým vybavením zdarma, umožňujeme také internetové připojení přes wifi. Pro veřejnost je otevřeno sedmnáct hodin týdně. Naší knihovnou pověřenou regionální funkcí je Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Díky výměnnému fondu máme pravidelný přísun nemalého množství nových knih. Svým čtenářům nabízíme meziknihovní výpůjční služby, informační služby, tisk, kopírování a laminování dokumentů. Každoročně se účastníme projektů Česká knihovnaKnihovna 21. stoletíKnížka pro prvňáčka a Den pro dětskou knihu. V roce 2014 jsme se zapojili do velice prospěšného projektu malých knihoven MAS Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Hlinecko1 Nezapomeňte se vrátit. Získali jsme nejen cenné rady a informace pro práci v knihovně, ale také spoustu nových deskových her a nové vybavení do knihovny. V loňském roce jsme byli Krajskou knihovnou v Pardubicích navrženi na Knihovnu roku, zúčastnili jsme se krásného ceremoniálu v Zrcadlové kapli Klementina a získali ocenění pro knihovnu za nápadité řešení interiéru, zejména galerie a výpůjčního pultu, a rozsáhlou kulturní a vzdělávací činnost ve spolupráci s řadou partnerů v obci.

Foto archiv knihovnyObec všestranně podporuje provoz knihovny i její kulturní programy, hradí veškeré finanční výdaje. Na nákup knih a časopisů máme ročně k dispozici cca 30 000 korun, stav knihovního fondu ke konci loňského roku byl 8972 knihovních jednotek. Registrovaných čtenářů máme 230, z toho 100 dětí, návštěvnost stoupá při pořádání různých akcí během roku. Jako ostatní knihovny spolupracujeme se základní a mateřskou školou a všemožnými způsoby motivujeme děti ke čtení. Tradičními knihovními akcemi jsou Březen – měsíc knihyTýden čteníMaraton čteníDěti čtou seniorůmNoc s AndersenemPasování na čtenářeTýden knihovenDen pro dětskou knihu. Snažíme se také obohatit kulturní program obce a pořádáme besedy: cestovatelské, se spisovateli, historiky, besedy o zdraví, psychologii písma, trénování paměti atd. Připravovali jsme výstavy obrazů, fotografií, velice inspirativní byla výstava starožitností a věcí z půdy, jarní výstava keramiky, výstava betlémů, koláží, ručních prací a dovedností našich spoluobčanů. Nejen pro rodiče s dětmi nabízíme společné čtení a předčítání, výtvarné a arteterapeutické dílny, hravé odpoledne s deskovými hrami, toulky městečkem.

Myslím, že v knihovně nabízíme příznivé podmínky nejen ke čtení, ale i k setkávání lidí při různých aktivitách. Důkazem toho jsou návštěvníci knihovny, kteří se k nám rádi vracejí a tím nás motivují k dalším činnostem a nápadům.

 

1 Místní akční skupina Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Hlinecko – pozn. red.