Hlavní obsah stránky

Kde končí svět 2015/2016

Slavnostní vyvrcholení projektu, tentokrát s podtitulem Jak je to s králem,
1. června 2016

Pasování na rytíře Řádu krásného slova proběhlo za přítomnosti celé královské rodiny v Konírně Nostického paláce Pokleknutí… a slavnostní chvíle je tu!

Pasování na rytíře Řádu krásného slova proběhlo za přítomnosti celé královské rodiny v Konírně Nostického paláce

Pokleknutí… a slavnostní chvíle je tu!

Děti si po vyslovení rytířského slibu odnášejí také několik dárků

Děti si po vyslovení rytířského slibu odnášejí také několik dárků

Na rytířky krásného slova v kategorii dospělých byla letos pasována spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová... ... a herečka a dabérka Taťjana Medvecká

Na rytířky krásného slova v kategorii dospělých byla letos pasována spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová a herečka a dabérka Taťjana Medvecká

Letos byl pasován také Jerry Mech z Chicaga, kterého nominovala spisovatelka Renáta Fučíková (Jerryho poznala při své návštěvě USA). Jerry přiletěl do České republiky vůbec poprvé, mluví česky a škola, kterou navštěvuje, pravidelně nocuje s Andersenem. Velké překvapení na závěr – rytířkou se stala také Stanislava Benešová, ředitelka Městské knihovny v Nové Pace, která nás slavnostním dopolednem provázela

Letos byl pasován také Jerry Mech z Chicaga, kterého nominovala spisovatelka Renáta Fučíková (Jerryho poznala při své návštěvě USA). Jerry přiletěl do České republiky vůbec poprvé, mluví česky a škola, kterou navštěvuje, pravidelně nocuje s Andersenem

Velké překvapení na závěr – rytířkou se stala také Stanislava Benešová, ředitelka Městské knihovny v Nové Pace, která nás slavnostním dopolednem provázela

Foto Eva Hodíková