Hlavní obsah stránky

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Univerzitní knihovna ve finském Lahti upevňuje svoji úlohu v oblasti mediální a informační gramotnosti studentů. Knihovna začala na tomto poli spolupracovat se vzdělávacími institucemi v regionu na všech stupních. Pozornost akademických knihoven se ve Finsku stále více zaměřuje na uspokojení rostoucí poptávky po kvalitních a ověřených informacích tzv. Google Generation (nová generace studentů, kteří se již narodili do digitálního věku a s novými technologiemi vyrůstali) – ta hledá většinu odpovědí na své otázky na internetu. Veřejné a akademické knihovny ve Finsku se podílejí na výuce v oblasti informační gramotnosti na středních školách mnohem více než dříve. Knihovníci se zaměřují na rozvíjení kritického myšlení a při práci s informacemi využívají své praktické zkušenosti. „Generace Google“ se při hledání a zpracování informací chová jinak než generace předchozí. Její přístup k tradičním formám výuky je velmi kritický na všech úrovních vzdělávání, její příslušníci používají všechny prostředky moderní komunikace a přes internet vytvářejí své virtuální komunity. Knihovníci ve Finsku se snaží, aby se informační a knihovnické služby staly nedílnou a přirozenou součástí celého vzdělávacího procesu i pro tuto generaci. Spolupráce akademické knihovny a dalších vzdělávacích organizací je také zaměřena na celoživotní učení, a tak změny v životě dnešních studentů nemohou být ignorovány. Knihovny musí akceptovat a využívat rostoucí roli digitálních technologií, internetu a sociálních médií.

(IFLA Journal – Volume 41, Number 4, December 2015, s. 308–316)

Státní knihovna v Berlíně má již pátým rokem svoji stránku na Facebooku a úspěšně ji využívá k propagaci činnosti knihovny. Velmi populární byla zpráva z natáčení s filmovou hvězdou Tomem Hanksem před budovou knihovny na slavné ulici Pod Lipami, která zaznamenala 4600 fanoušků, ještě větší úspěch měla fotografie lišky na římse knihovny (tu si oblíbilo na 11 000 fanoušků facebookové stránky). U dnešní mladé generace vyhrávají právě takové netradiční zprávy, které trochu zavánějí bulvárem. Počátky budování stránky Státní knihovny na Facebooku byly těžké; počet fanoušků rostl pomalu, ale vytrvale. Zpočátku se jednalo pouze o možnost vyzkoušet si něco nového, ale v roce 2014 zveřejnila Státní knihovna novou Strategii sociálních médií, která zahrnuje i komunikaci s uživateli na sociálních sítích. Knihovna chce oslovit především mladé uživatele a potkávat se s nimi v jejich virtuálním světě. Facebooková stránka se stala postupně důležitým komunikačním kanálem a pro mnoho uživatelů knihovny i jediným. Uživatelé zde kladou dotazy, okamžitě získávají informace a přímou reakci knihovníků vítají. Odpovědi mohou číst (a zapojit se do vzájemné komunikace) další stovky uživatelů. Obsah stránky dnes tvoří menší tým volně sdružených kolegů z celé knihovny. Knihovníci pochopitelně musí dodržovat platnou legislativu – především z oblasti autorského práva, takže nemohou kopírovat všechny obrázky, jak je často na Facebooku zvykem. Knihovníci si na tento moderní komunikační kanál již zvykli a oceňují na něm především rychlou zpětnou vazbu od uživatelů.

(Bibliotheks Magazin – Jahrgang 11, Ausgabe 31, Nr. 1/2016, s. 27–30)

Také na Slovensku zaujala odborníky myšlenka tzv. Lidské knihovnyPrvotní nápad pochází z Dánska, kde je budování těchto „knihoven“ součástí projektu Zastavte násilí. Cílem zajímavého projektu je boj proti násilí, předsudkům a stereotypům, a to formou rozhovorů různých typů lidí, mezi kterými by jinak patrně nikdy nedošlo k interakci. Myšlenka je založena na běžné praxi ve veřejných knihovnách – k dispozici je katalog „knih“ s jejich krátkým popisem (knihami jsou lidé s určitou životní zkušeností, často s těžkým životním údělem a společností „zaškatulkovatelní“). Tito lidé souhlasí s tím, že si budou povídat se čtenářem knihovny a odpovídat při této „výpůjčce“ na otázky. Rozhovor probíhá tváří v tvář, jeho cílem je rozšíření obzoru čtenářů, vzdělávání, nacházení něčeho společného. Lidské knihovny jsou speciálními akcemi veřejných knihoven; pokud má knihovna zájem o podobnou aktivitu, musí nejprve kontaktovat Organizaci lidských knihoven a akci v ní zaregistrovat. Ta vedle povolení poskytne knihovně i pomoc a podporu při samotné organizaci akce. Tyto aktivity podporují tolerantní pohled na svět a umožňují pochopit neznámé a složité životní situace.

(Bibliotheca Universitatis – Ročník 11, č. 2/2015–2016, s. 22–23)

Připravil ROMAN GIEBISCH

 

Diskuze ke článku "ZE SVĚTA"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.