Hlavní obsah stránky

Nejlepší webové stránky má Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

BIBLIOWEB 2016 – logoSvaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již sedmnáctý ročník BIBLIOWEBu – soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 5. dubna na konferenci ISSS 2016 v Hradci Králové a letošními vítězi se staly tyto knihovny.

V kategorii knihoven v obcích nad 30 000 obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, na druhém místě skončila Ústřední knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a třetí příčku obsadil Ústav vědeckých informací 2. LF Univerzity Karlovy v Praze.

V kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel byla nejúspěšnější Knihovna Václava Štecha Slaný před Městskou knihovnou Náchod a Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově.

V kategorii knihoven v obcích do 15 000 obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna Dačice. Druhá v pořadí byla Městská knihovna Antonína Marka v Turnově a třetí příčku obsadila Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zvítězila v letošním ročníku téměř ve všech hodnocených kategoriích. Stala se absolutním vítězem se součtem 148,5 bodů. Získala též zvláštní cenu Blind Friendly za nejlepší bezbariérový web knihovny a porotu upoutala i v kategorii Sympatie porotců, kde získala 13,5 z celkových 15 bodů.

BIBLIOWEB 2016 - webové stránky vítězné zlínské knihovny

Jak se hodnotilo?

Odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D., z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně), Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně vyhodnotila ve dnech 1. 3. až 14. 3. 2016 webové stránky 28 přihlášených knihoven. Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček se svými spolupracovníky z TyfloCentra Brno, o. p. s.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem prvního kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 27 knihoven.

Ve druhém kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:

  • kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídka a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence online katalogu);
  • aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů);
  • design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.);
  • možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.);
  • použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další);
  • sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb);
  • kvalita písemné koncepce webu;
  • přístupnost stránek pro handicapované uživatele.

Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 59. Knihovny, jejichž zástupci jsou zároveň členy hodnoticí komise Bibliowebu, nebyly těmito porotci hodnoceny a mohly získat pouze průměrné hodnoty ostatních porotců. Spolu s kritériem pro přístupné webové stránky mohla knihovna docílit až 187 bodů.

Cenu ve výši 10 000 Kč pro absolutního vítěze věnovala Asociace krajů ČR. Ostatní ceny ve výši po 5000 Kč věnoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Podrobné informace k výsledkům jsou k dispozici na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2016.

-red-

 

Diskuze ke článku "Nejlepší webové stránky má Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.