Hlavní obsah stránky

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Design knihovnické propagace

EVA SEMRÁDOVÁ

Design knihovnické propagace – obr. 1 (Foto archiv knihovny)Plakáty, loga, reklamní předměty, pozvánky, vizitky, letáky, tiskové zprávy a jubilejní publikace, výroční zprávy a další tiskoviny oslovují veřejnost a motivují k návštěvě knihovny. Jaké je vizuální působení našich knihoven na veřejnosti? Tuto otázku si položili knihovníci Královéhradeckého kraje koncem minulého roku, následně vybrali ze svých tištěných propagačních materiálů ty nejzdařilejší a poskytli je k vystavení. O uspořádání výstavy pod názvem Design knihovnické propagace se pak postarala Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Hlavním cílem výstavy bylo doložit úroveň grafických materiálů knihoven, ukázat „jak na to“, inspirovat. Pro návštěvníky z řad knihovníků byl zajímavý i obsah plakátů a pozvánek, jelikož prozradil mnohé o aktuálních akcích a službách u „sousedů“. Vedle toho výstava fungovala jako propagace zúčastněných knihoven směrem k hradecké veřejnosti.

Při sběru materiálů se potvrdilo, že během roku vzniká v knihovnách nepřeberné množství propagačních tiskovin, ale že jsou velmi rozdílné kvality. Na jednotný vizuální styl a profesionálně zpracovaný design vsadily některé větší knihovny – a bylo to na první pohled znát. Řada knihoven zvolila jednu osvědčenou, dobře vypadající šablonu, obměňují fotografii nebo barvu písma. Ale co s názorem: pozvánek a plakátů vyrábíme u nás v knihovně během roku celou řadu, ale nic pro oči ostatních knihovníků, nic, co bychom chtěli někde vystavovat…? Menší městské knihovny spoléhají na vlastní síly, dělaly to tak vždycky, snaží se ušetřit. Knihovník se školí v zásadách grafiky, ale ve výsledku nemá čas si s tím „hrát“. Jen několik knihovníků má dostatek kreativity a výtvarného nadání, kterým může konkurovat školeným profesionálům. Ukázalo se také, jak málo se využívají specifika internetové propagace, na webové stránce najdeme často jen elektronickou verzi papírového plakátu.

Design knihovnické propagace – obr. 2 (Foto archiv knihovny)Po obsahové stránce se tištěná propagace dala velmi dobře rozdělit na tematické okruhy, podle kterých byla výstava uspořádána – například propagace čtení, výstavy v knihovně, celostátní kampaně, nové služby. Specifickým propagačním předmětem knihovníků je záložka do knihy, slouží k základnímu výčtu služeb, ale máme i záložky s funkcí dokumentace akcí nebo novoročního přání.

Výstava jednoznačně ukázala, že tištěná propagace je pro knihovny stále nepostradatelná. Vyplatí se hledat finančně dostupné možnosti její profesionální realizace a cíleně budovat image knihovny. Vždyť lacině vyhlížející plakát či brožura zbytečně snižují důvěru v kvalitu knihovnické služby.

 

Diskuze ke článku "INSPIRACE Z KNIHOVEN: Design knihovnické propagace"

Zatím nebyly vloženy žádné příspěvky. Diskutovat může pouze přihlášený uživatel.