Hlavní obsah stránky

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://ipk.nkp.cz/?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

HOUSTON, George W. Inside Roman libraries: book collections and their management in antiquity. [Uvnitř římských knihoven: knižní sbírky a jejich řízení ve starověku.] Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2014. xvi, 327 stran: ilustrace. Studies in the history of Greece and Rome.

ISBN 978-1-4696-1780-0

Kdb 40.567

Informační společnost v číslech 2017: Česká republika a EU / Český statistický úřad. Praha: Český statistický úřad, 2017. 140 stran: grafy, tabulky.

ISBN 978-80-250-2768-4

Kqx 9.923/B

LANSKY, Ralph a Carl Erich KESPER. Bibliotheksrechtliche Vorschriften: 7. Ergänzungslieferung 2014 (Stand: 1. Juli 2014; teilweise neuer). [Knihovnické právní předpisy: 7. dodatek 2014. Stav: 1. července 2014; částečně nové.] 4. Auflage. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014. 182 volných listů.

ISBN 978-3-465-03482-7

Kib 40.280

MATVEJEVA, I. G. a M. Ju. MATVEJEV, sost. Istorija bibliotek: issledovanija, materialy, dokumenty. [Dějiny knihoven: výzkumy, materiály, dokumenty.] Vyp. 10. Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2015. 256 stran: ilustrace.

ISBN 978-5-8192-0489-4

Kdb 40.590

SMALLWOOD, Carol a Lura SANBORN, eds. Library volunteers welcome!: strategies for attracting, retaining and making the most of willing helpers. [Vítejte, knihovničtí dobrovolníci!: strategie pro přilákání a udržení co nejvíce ochotných pomocníků.] Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, 2016. vii, 254 stran.

ISBN 978-0-7864-9780-5

Kr 40.465

Organizace knihovních fondů

HOLDEN, Jesse. Acquisitions: core concepts and practices. [Akvizice: základní pojmy a postupy.] Second edition. Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2017. xiv, 132 stran.

ISBN 978-0-8389-1460-1

Oa 40.529

JONES, Ed a Michele SEIKEL, eds. Linked data for cultural heritage. [Propojená data o kulturním dědictví.] London: Facet Publishing, 2016. xvi, 134 stran: ilustrace. ALCTS monograph.

ISBN 978-1-78330-162-1

Oaagb 40.556

SPITERI, Louise F., ed. Managing metadata in web-scale discovery systems. [Správa metadat ve vyhledávacích systémech webu.] London: Facet Publishing, 2016. ix, 197 stran: ilustrace.

ISBN 978-1-78330-069-3

Od 40.558

Sítě knihoven

ANTONENKO, A. N. Istorija Rossijskoj nacionaľnoj biblioteki (1963–2013). [Dějiny Ruské národní knihovny (1963–2013).] Sankt Peterburg: Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2016. 276 stran: ilustrace, portréty, tabulky, faksimile.

ISBN 978-5-8192-0522-8

Taa 40.592

Jahresbericht 2016. [Ročenka Německé národní knihovny za rok 2016.] Leipzig: Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2017. 88 stran: barevné ilustrace, tabulky.

ISSN 1864-2640

Taa 9.942/B

SÍLOVÁ, Věra, Adéla ZÁVESKÁ a Martina PRIHAROVÁ. 120 let Městské knihovny Jaroměř 1896–2016. Jaroměř: Městská knihovna Jaroměř, 2016. 24 nečíslovaných listů: barevné ilustrace.

Tee 9.928/B

STROUHALOVÁ, Marcela. Knihy znovu nalezené: konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. 142 stran: ilustrace (některé barevné), faksimile.

ISBN 978-80-7050-665-3

Tab 40.588

Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2016 / zpracovali: Zdeňka Friedlová a kol. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2017. 43 stran, 21 nečíslovaných stran příloh: barevné ilustrace, tabulky.

ISBN 978-80-86886-52-7

Tec 9.921/B

Služby knihoven

FUREDI, Frank. Power of reading: from Socrates to Twitter. [Síla četby: od Sokrata k Twittru.] London; Oxford; New York; New Delhi; Sydney: Bloomsbury, 2015. x, 262 stran.

ISBN 978-1-4729-1477-4

Sf 40.544

LACKIE, Robert J. a M. Sandra WOOD, eds. Creative library marketing and publicity: best practices. [Kreativní knihovnický marketing a propagace: nejlepší postupy.] Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, 2015. xi, 190 stran: ilustrace. Best practices in library services.

ISBN 978-1-4422-5421-3

Se 40.474

Připravila MONIKA HRUŠKOVÁ