Hlavní obsah stránky

Lednové číslo

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020

V listopadu 2016 vláda projednala a vzala na vědomí Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020 (dále jen Koncepce). Jedná se o strategický materiál navazující na koncepci, která se realizovala v letech 2011 až 2015.

Anketa k materiálu Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020

ROZHOVOR s Ing. Jitkou Hladíkovou, ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodu stojí znovu před osudovou otázkou, zda se dočká nové moderní budovy. Před několika lety byla tato otázka odložena na později, v listopadu 2016 přijatá Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020 potřebu nové budovy právě pro tuto knihovnu opět otevřela.

STATISTIKY: Pracovníci knihoven

Z hlediska pracovně-právních vztahů můžeme pracovníky rozdělit do tří základních skupin: zaměstnance v pracovním poměru, pracovníky pracující na dohody a dobrovolníky. Pojďme si nyní jednotlivé skupiny pracovníků blíže představit.

UDÁLOSTI: Dvacátý šestý celostátní akviziční seminář – 1. část

O své zkušenosti z akviziční praxe a o aktuální informace z této oblasti se opět přijeli podělit knihovníci z celé republiky.

KRONIKA

UDÁLOSTI: „Pojď, milý můj…“ ilustrace k Písni písní

Píseň písní – Velepíseň, zvaná též Píseň Šalamounova, je jednou z nejkrásnějších knih Bible, jedinou milostnou poezií v ní a také jednou z jejích nejvíce interpretovaných částí. Je jí věnována i nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna v Židovském muzeu v Praze. Bude otevřena do 12. března 2017; komentovaná prohlídka proběhne 15. února od 15 hodin.

JAK NA TO: Rok s pravidly RDA

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

RECENZE: Knihovnické pohádky o knížkách

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Knihovnické pohádky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2016. 104 s.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna v Černotíně probuzená z letargie

NEUŠLO NÁM

INSPIRACE: Centrum Mariny Cvětajevové ve Všenorské knihovně

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 bylo ve Všenorské knihovně pro odborníky slavnostně otevřeno Centrum Mariny Cvětajevové; v sobotu 5. 11. došlo k jeho druhému otevření, tentokrát pro veřejnost a milovníky poezie.

PRÁVNÍ HLÍDKA: Soudní dvůr EU o elektronickém půjčování

JAK SE BUDÍ KNIHOVNY: Pohledem metodika 4

Metodičky a metodici – donkichoti v terénu

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - ÚNOR

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovny v Grenoblu

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY