Main content

UDÁLOSTI: Česká národní skupina IAML

ZOJA SEYČKOVÁ zoja@martinu.cz

LogoTallin, Oslo, Varšava, Göteborg, Sydney, Neapol, Amsterdam, Moskva, Dublin, Vídeň, Montreal, Antverpy, New York, Řím… To jsou města celého světa, ve kterých se v posledních letech konaly kongresy IAML – Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (v angličtině International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). Letošní kongres patří lotyšské Rize a v nejbližších letech se chystají hostit účastníky této akce města Lipsko a Krakov.

Tato mezinárodní setkání jsou pro všechny velice inspirativní a pravidelně se jich účastní i mnozí čeští knihovníci, kteří pracují v hudebních odděleních našich knihoven nebo přímo ve specializovaných hudebních knihovnách, muzeích a archivech. Tito knihovníci mají to štěstí, že jejich zaměstnavatelé každoročně stále nacházejí ve svých rozpočtech nejen větší finanční příspěvek (či se jim podaří sehnat grant) na jejich cesty na konference, ale i menší částku na členství v organizaci s názvem Česká národní skupina IAML. Osvícení zaměstnavatelé totiž dobře vědí, jak je důležité, aby se jejich knihovny v národním i mezinárodním měřítku účastnily seminářů, zasedání a konferencí, aby jimi vysílaní zástupci reprezentovali aktivní účastí nejen svou knihovnu, ale i celé české knihovnictví. Vědí, že je potřeba, aby se jejich pracovníci dále vzdělávali, navazovali profesní i osobní vztahy s kolegy z ostatních knihoven, aby společně dokázali prosazovat své zájmy a potřeby, které vedou k jedinému cíli – aby hudební oddělení a hudební knihovny měly dobré podmínky pro svoje fungování a mohly stále lépe uspokojovat své uživatele a čtenáře.

To je asi také hlavním důvodem, proč se zatím 24 českých knihoven s hudebním zaměřením sdružuje v České národní skupině IAML (ČNS IAML), která byla oficiálně založena už v roce 1971 při Národní knihovně ČR (v té době ještě jako Československá skupina IAML ve Státní knihovně ČSR). Dávno předtím, od roku 1956, ale české hudební knihovny spolupracovaly s mezinárodním sdružením IAML, které vzniklo v roce 1951 v Paříži.

Každoročně po letních prázdninách se pro pracovníky členských knihoven, ale i dalších hudebních knihoven, muzeí a archivů, konají výroční konference ČNS IAML a po vzoru mezinárodních kongresů se odehrávají v různých zajímavých knihovnách v neméně zajímavých městech v Čechách či na Moravě.

ČNS IAML má také svoji internetovou stránku www.nkp.cz/info a stránky na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/467059256651444/.