Main content

UDÁLOSTI: Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

TEREZA GARAMSZEGI garamszegi@svkkl.cz

Knihovna 21. století je otevřeným vzdělávacím, komunitním a kreativním centrem nabízejícím své služby všem skupinám obyvatel, nevyjímaje osoby se specifickými potřebami. Chceme-li být „Handicap Friendly“, musíme znát potřeby svých uživatelů, setkávat se s nimi, naslouchat jim a nabídnout služby šité přímo na míru. Přesně z těchto důvodů jsme se s kolegyní rozhodly zúčastnit konference INSPO, tj. Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Naše dojmy se vám pokusím zprostředkovat v tomto článku.

Jeden z dvojice hlavních pořadatelů a zakladatelů INSPO Jaroslav Winter (vpravo); za řečnickým pultem Daniel Novák ze společnosti Mindpax (Foto: Václav Winter)Letošní, už 17. ročník se konal 25. března 2017 v prostorách Kongresového centra Praha. V dopoledním společném plénu představili své příspěvky:

 • Roman Stašík, Vodafone Czech Republic: Internet věcí; ve svém příspěvku předvedl možnosti, které nabízí firma Vodafone osobám se specifikými potřebami;
 • Michal Štýbnar, Národní telemedicínské centrum: Telemedicína a její využití u chronicky nemocných pacientů; telemedicína, aplikace monitorování pacientů s infarktem myokardu, s cukrovkou;
 • Daniel Novák, Mindpax, s. r. o.: Mindpax – mobilní aplikace umožňující predikci relapsů u psychiatrických diagnóz;
 • Filip Maleňák, Aplikace Záchranka: Aplikace Záchranka: nejpřístupnější mobilní aplikace pro chytré kontaktování Zdravotnické záchranné služby;
 • Cesar Mauri Loba, CREA Sistemas Infomáticos: Eva Facial Mouse, aplikace pro ovládání mobilního zařízení pomocí sledování obličeje uživatele;
 • Adéla Jansová, PR klub: Um sem um tam – místo, kde se potkává nabídka a poptávka po profesionální dobrovolnické práci;
 • Eva Cerniňáková, SKIP: Standard Handicap Friendly, cesta ke knihovnám bez bariér.

Handicap Friendly knihovny

Nesmírně zajímavá byla přednáška o mobilní aplikaci Záchranka, využitelná dobře pro osoby s postižením, seniory, ovšem také pro další osoby, nejen zdravotně hendikepované. Filip Maleňák ji vymyslel v rámci své vysokoškolské práce na Vysokém učení technickém v Brně. S pomocí několika partnerů byla aplikace v současné podobě uvedena do provozu v roce 2016. Záchranka, z. ú. je neziskovou organizací zabývající se vývojem, implementací a rozvojem tohoto software v ČR. Pro knihovníky a informační pracovníky je dobré jejich aplikaci znát a umět ji nabízet čtenářům.

V rámci předvádění aplikace Eva Facial Mouse, volně dostupné aplikace pro obsluhu mobilních zařízení zrakem, jsem si uvědomila, kam až náš svět posunuly moderní technologie a jak se pro hendikepované změnil. Právě díky nim je pro ně svět dostupnější ve všech rovinách. Mohou se aktivně zapojovat do společnosti, být samostatní, tvořiví a žít plnohodnotný život. Eva Cerniňáková vylíčila ve svém příspěvku snahy knihovníků o vytvoření prostoru přizpůsobeného potřebám hendikepovaných. Představila standard Handicap Friendly, jenž má motivovat všechny knihovny k takovým krokům, aby byly přístupné všem bez rozdílu. Oceněním Handicap Friendly se již mohou pyšnit Městská knihovna v Ostravě, Knihovna města Hradce Králové a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Využití ICT pro vzdělávání

Přednášky odpolední části byly rozděleny do sekce Přístupnost (nejen webu), sekce Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sekce ICT pro osoby se sluchovým postižením. Zvolily jsme sekci zaměřenou na vzdělávání. Nejvíce jsem ocenila aplikaci firmy Spektra iAsistent, která umožňuje zrakově a tělesně hendikepovaným žákům a studentům přenést obraz z interaktivní tabule nebo dataprojektoru na monitor jejich počítače či tabletu. Program je určen především školám a dalším vzdělávacím institucím. K propojení žáka či studenta stačí pouze připojení wi-fi. Aplikace bude podle slov Tomáše Hrdinky k dispozici zdarma. Její potenciál vidím ve využití v knihovnách při realizaci lekcí informační gramotnosti, které se tak stanou interaktivními a dostupnými i žákům se zdravotním postižením.

Organizace EDA

Foto: Václav WinterBez povšimnutí by neměly zůstat počiny neziskové organizace EDA, poskytující poradenskou činnost, ranou péči a diagnostiku pro děti se zrakovými a kombinovanými vadami. Organizace provozuje krizovou linku Eda 800 40 50 60, která je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením. Nabízí rovněž aplikaci EDA Play pro trénink jemné motoriky a zraku. Srdeční záležitostí je pomoc expertů při plnění osobních a profesních snů zdravotně postiženým. V rámci Projektu Srdcerváči nabízejí odborníci bezplatnou pomoc z oblasti IT, marketingu, PR, komunikace, mentoringu, obchodních dovedností, personalistiky, podnikání. Podrobnosti o možnostech a nabízených službách naleznete na https://www.srdcervaci.cz/.

Pro využití v knihovnách

Během celého dne byly otevřeny prezentační stánky nejrůznějších organizací, sdružení poskytujících služby osobám se specifickými potřebami (viz foto). Jmenovitě za všechny uvádím ty, které by neměly zůstat bez povšimnutí knihovníků zabývajících se problematikou práce s osobami s různým stupněm znevýhodnění:

 • Polovina nebe: obecně prospěšná společnost na podporu osob sociálně vyloučených při jejich integraci do společnosti, http://www.polovinanebe.cz/;
 • Adaptech: firma zabývající se výrobou kompenzačních pomůcek pro nevidomé, neslyšící, seniory, https://www.adaptech.cz/;
 • Včelka: aplikace pro trénink čtení vytvořená skupinou odborníků, velmi vhodná pro dyslektiky; podrobnosti o aplikaci na https://www.vcelka.cz/cs/; aplikace Včelka je zdarma pro všechny knihovny České republiky;
 • Spektra, v.d.n.: společnost nabízející kompenzační pomůcky pro klienty se zrakovým, tělesným, sluchovým či kombinovaným postižením, http://www.spektravox.cz/;
 • EDA cz: nezisková organizace poskytující pomoc dětem a rodinám se zrakovým a kombinovaným postižením, http://eda.cz/; mimo jiné provozuje krizovou linku EDA, pořádá akreditované vzdělávací kurzy, aplikace Eda Play na rozvoj zrakových dovednosti a jemné motoriky.

A naše dojmy? Ačkoliv jsme individualitami, nejsme ostrovy. Jsme součástí společnosti různorodých skupin, jednotlivců s odlišnými možnostmi uplatnění, rozličnými zájmy. Neuvěřitelná síla a vůle, se kterou se dokážou lidé s hendikepem vzepřít svému osudu, nás nutí k zamyšlení i nad sebou samými, našimi hodnotami a smyslem našeho počínání. Vzájemná podpora a spolupráce vede k bohatému, šťastnému životu nás všech.