Main content

NEUŠLO NÁM

Zabezpečte webové stránky své knihovny

Více než 2000 knihoven v ČR (přesně 2153) zpřístupňuje svůj katalog na internetu a významná část z nich umožňuje uživatelům se do tohoto katalogu přihlásit a využívat jeho služeb. Na stránce http://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/Prechodzhttpnahttps_Doporuceni_UKR_2017.pdf si můžete stáhnout doporučení Ústřední knihovnické rady ČR k přechodu webových stránek knihoven pod protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), což je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti; HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Jedná se o jedno z opatření k ochraně osobních údajů, které by měla naplnit každá knihovna, jež nabízí uživatelům online katalog na webu a v širším kontextu všechny knihovny, které mají webovou stránku. Zabezpečenou komunikaci protokolem HTTPS zatím v ČR využívá 43 knihoven.

Reklama v knihovnách

Ve dnech 16., 23. a 30. 11. 2017 proběhne v Centru vzdělávání a regionálních služeb Moravskoslezské vědecké knihovny třídenní kurz pro knihovníky na téma Sestavování srozumitelných reklamních sdělení (celkem 20 vyučovacích hodin; lektorka: Andrea Peříková).  Podrobnosti a přihlášky naleznete na www.svkos.cz/kalendar-akci/2017-11-16/.

Konference IFLA ve Vratislavi

Ve dnech 19.–25. 8. 2017 probíhala u našich severních sousedů již 83. konference IFLA. Jejím hlavním tématem byla Globální vize, tj. snaha o nalezení nové knihovnické vize v současném měnícím se světě s důrazem na společnou práci knihoven. V pondělí 21. 8. byla také spuštěna tematická anketa (https://globalvision.ifla.org/vote/). Tato otázka se projednávala i na letošní konferenci Knihovny současnosti. O obou akcích přineseme na stránkách Čtenářepodrobnější informace.

Zaznamenal: –JaC–